เทมเพลตวางแผนการตลาด ภายใน 1 หน้า

เทมเพลตสำหรับการวางแผนการตลาดภายใน 1 หน้า เป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้คุณได้ทำ ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยมีลักษณะดังนี้

เทมเพลตวางแผนการตลาด
รูปแบบของเทมเพลตจะเป็นช่องสี่เหลี่ยม 9 ช่อง โดยแบ่งส่วนหลักๆ เป็น 3 ขั้นตอน ตามกระบวนการทางการตลาด หรือ 3 ขั้นตอน ในปฏิบัติการหลักๆ ทางการตลาด (Marketing Journey)

3 ขั้นของ Marketing Journey

เป็นกระบวนการทางการตลาด เพื่อนำ เป้าหมายหรือ “ลูกค้า” ไป พบกับขั้นตอนต่างๆทางการตลาด กล่าวคือภาพรวมของการเดินทางของลูกค้า ที่เริ่มจากเป็นคนที่ไม่รู้จักเรามาก่อน ทำให้เขารู้จักเราจนมาเป็นลูกค้าตัวจริงของเรา โดยมีสามขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
shutterstock_252391039

Before (Prospect)
บุคคลที่อยู่ในขั้น Before นี้ เราจะเรียกว่า Prospects (หมายถึงคน ที่เรามุ่งหวังให้เป็นลูกค้าของเรา หรือจะเรียกว่าลูกค้าในอุดมคติก็ได้) ในขั้นตอนนี้ Prospect จะไม่รู้จักคุณมาก่อน ดังนั้นความสำเร็จขอ ขั้นตอนนี้ ก็คือการทำให้ Prospect เหล่านั้นรู้จักและสนใจสินค้าของคุณนั่นเอง

ในขั้นตอนนี้มี 3 ส่วนย่อยๆ ที่ต้องวางแผน ดังนี้

  1. My Target Market ระบุเป้าหมายทางการตลาดให้ชัดเจน ไม่ใช่แค่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ แต่ที่สำคัญสุดคือ ปัญหาที่เขาพบบ่อยๆและเป้าหมายที่เขาต้องการไปให้ถึง
  2. My Message To My Target Market เมื่อทราบลูกค้าเป้าหมาย เราต้องพัฒนาเนื้อหาข้อความ ที่จะสื่อสารไปยังเป้าหมายของเรา โดยคำนึงถึงการแก้ปัญหาหรือการตอบสนองที่กลุ่มเป้าหมายของเราต้องกาที่จะสื่อสารไปยังเป้าหมายของเรา โดยคำนึงถึงการแก้ปัญหา หรือการตอบสนองเป้าหมายที่กลุ่มเป้าหมายของเราต้องการ
  3. The Media I Will Use To Reach My Target market ช่องทางและสื่อที่เราจะใช้สื่อสาร เพื่อส่งเนื้อหาข้อความของเราไป ยังกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรา

ตัวอย่าง
ทอมมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลรายชื่อติดต่อลูกค้าที่อยู่บน คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน เขาค้นหาข้อมูลโดยการ Search และ พบโฆษณา ที่ระบุว่า “กลยุทธ์ 5 วิธี ที่ช่วยทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้น ด้วยระบบไอที” ทอมคลิกที่โฆษณาและพบกับแบบฟอร์มที่บังคับให้ กรอกอีเมลเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ทอมเห็นถึงประโยชน์ จึงตัดสินใจกรอกอีเมลเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

shutterstock_681211267

During (Lead)
ขอเรียกบุคคลที่อยุ่ในขั้น During นี้ว่า “Lead” คนเหล่านี้คือคนที่มี ความสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอ และผลสำเร็จสุดท้ายของขั้นตอนนี้คือการที่เขาซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณตั้งแต่ในครั้งแรก

ในขั้นตอนนี้มี 3 ส่วนย่อยๆ ที่ต้องวางแผน

  1. My Lead Capture System ระบบที่จะเปลี่ยนคนสนใจให้กลายเป็น Lead เช่น ระบบเว็บไซต์ Landing Page, Form รวมถึงเนื้อหาข้อมูลที่คุณใช้นำเสนอให้กับ คนที่สนใจเพื่อแลกกับข้อมูลของเขา
  2. My Lead Nurturing System ระบบในช่วงฟูมฟัก Lead ที่คุณได้มา (Nurturing) โดยนำ เสนอข้อมูลเพิ่มเติม สร้างความน่าสนใจเพื่อที่จะทำให้ Lead เปลี่ยนเป็นลูกค้าของคุณ เช่น Email หรือ Workflow เป็นต้น
  3. The Sales Conversion Strategy กลยุทธ์ในการขายสินค้าของคุณ เช่น ตำแหน่งการวางสินค้า ความน่าเชื่อถือ การตั้งราคา การทดลองใช้ก่อนซื้อ ทดลองขับมีการรับประกันหรือการผ่อนชำระ

ตัวอย่าง
เมื่อทอมอ่านเอกสารที่ดาวน์โหลดมาแล้ว ทอมคิดว่าเอกสารนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก นอกเหนือจากนั้น ทอมยังได้รับอีเมลที่เป็นข่าวสารความรู้เกี่ยวกับไอที รวมไปถึงข้อเสนอในการตรวจสอบ ความปลอดภัยด้านไอทีให้กับบริษัทของทอม เมื่อบริษัทของทอมได้รับการตรวจสอบจากบริษัทไอที จึงได้รู้ว่าบริษัทของทอมนั้นมีความเสี่ยงที่จะโดนโจมตี เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่บริษัททอมใช้น้ัน ล้าสมัย อีกทั้งการสำรองข้อมูลต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง บริษัทไอทีจึงเสนอโปรโมชันราคาพิเศษ และส่งช่างเทคนิคที่มีความรู้ด้านไอทีมาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมด

shutterstock_670809484

After (Customer)
เราให้ความสำคัญกับคนในขั้นตอนนี้เป็น “ลูกค้า” ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้จ่ายเงินแก่คุณแล้ว ในขั้นของ After จะเป็นขั้นตอนที่ไม่เคยสิ้นสุด โดยเมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดวงจรที่ลูกค้าจะกลับมา ซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณซ้ำ ๆ กลายเป็นแฟนตัวยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และมีการแนะนำหรือบอกต่อคุณให้เป็นที่รู้จักหรือนำเสนอไปยังลูกค้าใหม่ๆ

ในขั้นตอนนี้มี 3 ส่วนย่อยๆที่ต้องวางแผน

  1. How I Deliver A World Class Experience คุณมีแผนหรือวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าของคุณได้รับบริการที่ดีเกินกว่า ที่คาดไว้หรือวิธีการส่งมอบที่เหนือกว่าและสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ
  2. How I Increase Lifetime Value คุณมีวิธีการเพิ่มมูลค่าของลูกค้าอย่างไรบ้าง ทำอย่างไรให้เขาซื้อมากขึ้นหรือยอมจ่ายให้คุณมากขึ้น ทำให้ลูกค้าของคุณพร้อมที่จะจ่ายให้คุณ อย่างเต็มใจ และทำให้เขาเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า
  3. How I Orchestrate And Stimulate Referrals คุณมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าของคุณ แนะนำสินค้าหรือบริการของคุณให้กับคนที่เขารู้จัก หรือคนที่มีปัญหาหรือมีความต้องการเหมือนกับเขา

ตัวอย่าง
ทอมรู้สึกประทับใจอย่างมากในความเป็นมืออาชีพของช่างเทคนิคที่ เข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะช่างเทคนิคมีความสุภาพ ตรงต่อเวลา และ สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้ทอม โดยใช้ภาษาง่ายๆ ที่สำคัญ เขาทำตามสัญญาที่บริษัทแจ้งไว้ว่า “Fixed First Time หรือ It ‘s Free.” และในวันถัดมา สำ นักงานใหญ่ยังมีการติดต่อมาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขาพอใจกับบริการที่ได้รับหรือไม่ ทอมแสดงให้เห็นว่าเขาพอใจมาก ในระหว่างการโทรติดตามผลนี้และนอกจากนั้นทอมยังได้รับการเสนอแพคเกจการบำรุงรักษา โดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะคอยดูแลระบบไอทีของเขา พร้อมค่าบริการรายเดือนแบบคงที่ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านเทคนิคแบบไม่จำกัด หากเมื่อไรที่ทอมติดปัญหาเขาสามารถโทรไปยังหมายเลขบริการลูกค้า เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทอมรับข้อเสนอนี้ทันที ซึ่งบริการจากเจ้าหน้าที่ที่นำเสนอมานี้ มีมูลค่ามหาศาลสำหรับเขา เนื่องจากเขาเคยผิดหวังกับระบบไอทีของเขามาก่อน และสูญเสียเวลาในการผลิต เพราะต้องคอยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทอมยังแนะนำบริการของบริษัทไอทีนี้ให้กับเพื่อนในสโมสรกอล์ฟที่เป็นนักธุรกิจอีกด้วย

สรุปได้ว่าเราจะอธิบายสามขั้นตอนในรูปแบบตารางซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

Capture2121

 


คลิกด้านล่างเพื่อ Download เอกสาร PDF พร้อมเทมเพลต

New call-to-action

Digital Marketing Measurement Webinar

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts