Master Blog listing page

customer-churn

20/ 10/ 2021

5 สาเหตุที่ลูกค้าเลิกซื้อสินค้าของคุณ รู้แล้วรีบแก้ไขด่วน

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมลูกค้าของคุณถึงอยู่ ๆ ก็เลิกซื้อสินค้า หรือบริการของคุณไป...

Continue reading
18/ 07/ 2021

Customer Churn คืออะไร? ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร?

การทำธุรกิจในปัจจุบันทุกธุรกิจต่างก็ต้องการสร้างลูกค้าประจำเป็นของตนเอง ยิ่งมีลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ของคุณมากเท่าไหร่...

Continue reading
1
No Comments
Content not found