<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

พลิกโฉม! SMEs: กลยุทธ์แห่งนวัตกรรมที่ไม่อาจมองข้าม

Audio Version
พลิกโฉม! SMEs: กลยุทธ์แห่งนวัตกรรมที่ไม่อาจมองข้าม
4:08

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น SMEs จำเป็นต้องนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เราจะพูดถึงกลยุทธ์ในการนำนวัตกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ  การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ และการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร โดยจะยกตัวอย่างจากธุรกิจที่เป็นที่รู้จักประกอบความเข้าใจ

การนำนวัตกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ

การนำนวัตกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์และบริการคือการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่น่าสนใจในประเทศไทยคือบริษัท CP Group ที่มีการพัฒนาอาหารพร้อมรับประทานแบบแช่แข็ง ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของคนเมืองที่มีเวลาจำกัด นอกจากนี้ CP ยังมุ่งมั่นพัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพของผู้บริโภค

การนำนวัตกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์และบริการไม่จำเป็นต้องเป็นการคิดค้นสิ่งใหม่เสมอไป แต่อาจเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการของตนเอง

 

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นวิธีหนึ่งที่ SMEs สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างหนึ่งคือการใช้ระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีระเบียบ ลดความซ้ำซ้อน และประหยัดเวลาและทรัพยากร นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อและดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

ตัวอย่างในประเทศไทยคือ Kerry Express ที่ใช้ระบบจัดการและติดตามการจัดส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดความผิดพลาดและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

New call-to-action

 

การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยคือบริษัท SCG ที่มีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

การสร้างวัฒนธรรมยังรวมถึงการยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้จากความล้มเหลว การที่องค์กรยอมรับความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนที่จะช่วยให้พนักงานไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ และมีความกล้าในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

การนำนวัตกรรมเข้าสู่ SMEs ไม่เพียงแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ แต่ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กร เมื่อ SMEs สามารถนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถพลิกโฉมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

อ่านบทความเพิ่มเติม : กุญแจสู่ความสำเร็จ!: สร้างทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ในองค์กร SMEs

New call-to-action

อ่าน E-Book เพิ่มเติม : Digital Marketing Trends In 2024 : มัดรวมเทรนด์การตลาดมาแรงในปี 2024 ที่คุณไม่ควรพลาด

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast