<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

[How to] ส่งอีเมลผิด ชีวิตเปลี่ยน วิธีตั้งค่าให้ Unsend Gmail ได้ภายใน 30 วินาที

Unsend Gmail ในชีวิตการทำงานของหลายคน จำเป็นที่จะต้องใช้อีเมลในการติดต่อเรื่องงาน โดยเฉพาะ Gmail การใช้อีเมลนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างมากในปัจจุบัน แน่นอนว่าในบางครั้งคนเราก็สามารถพลาดกันไม่ได้ในการส่งอีเมล ว่าจะเป็นการใส่อีเมลผู้รับผิดคน ลืมสำเนาผู้รับ เขียนผิด สะกดผิด หรือแม้กระทั่งลืมแนบไฟล์

แล้วเราจะทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่าส่งอีเมลที่ผิดพลาดไปแล้วล่ะ จะย้อนเวลากลับไปก็ไม่แล้ว บางคนอาจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการส่งอีเมลขอโทษกลับไป แต่เรามีวิธีที่ดีกว่านั้น คือการใช้ Gmail แล้วตั้งค่าให้ Undo Send อีเมลภายใน 30 วินาที

G SUITE สำหรับธุรกิจ สำคัญแค่ไหน จำเป็นไหมที่ต้องใช้?

วิธีตั้งค่าให้ Unsend Gmail ได้ภายใน 30 วินาที

unsend-gmail-001

  1. เริ่มจากเข้า Gmail ก่อนเลย จากนั้นให้ไปที่รูปฟันเฟือง อยู่ด้านขวามือบน แล้วเลือก Settings
    unsend-gmail-002
  2. เมื่อเข้ามาหน้า Settings แล้ว เห็นหัวข้อ Undo Send ให้เลือกระยะเวลาเป็น 30 วินาที
  3. เลื่อนลงมาด้านล่างสุด แล้วเลือก Save Changes

วิธี Unsend Gmail เมื่อส่งอีเมลไปเรียบร้อยแล้ว

unsend-gmail-003

  1. เมื่อส่งอีเมล ให้สังเกตซ้ายมือ ที่มุมด้านล่าง จะเขียนว่า จะ Undo การส่งอีเมลหรือไม่ ซึ่งจะขึ้นตามระยะเวลาที่เราตั้งค่าไว้

ถ้าหากเราผ่านพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้จะไม่สามารถยกเลิกการส่งอีเมลได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงควรตรวจทานอยู่เสมอว่า อีเมลที่ส่งไปถูกต้องหรือไม่

ถ้ายกเลิกการส่งอีเมลไม่ได้ ควรทำอย่างไร?

ส่งอีเมลไปใหม่อีกหนึ่งครั้ง พร้อมกับกล่าวขอโทษในเบื้องต้นอย่างจริงใจ ว่าอีเมลที่ส่งในครั้งที่แล้วมีความผิดพลาดอย่างไร ใครหลาย ๆ คน ต่างที่จะพร้อมอภัยให้คุณอย่างแน่นอน และต้องระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำซ้อนอีก

Thanakarn Lertsudwichai X Ourgreenfish

Digital marketing plan

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts