<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

เตรียมธุรกิจเข้าสู่ MarTech ด้วย 6 ขั้นตอน Digital Transformation

Audio Version

ในทุกวันนี้การทำการตลาดได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี ด้วยการนำ MarTech (Marketing Technology) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ ถ้าองค์กรไหนต้องการนำเครื่องมือ MarTech มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ วันนี้เราขอแนะนำ 6 ขั้นตอนของ Digital Transformation สำหรับนำไปพิจารณาว่าธุรกิจพร้อมหรือยังที่จะนำ MarTech มาใช้ และกำลังอยู่ในขั้นไหนของ Digital Transformation

 

Business as Usual

ธุรกิจเริ่นสนใจดิจิทัลจากแนวโน้มของโลกธุรกิจที่หลายองค์กรต่างแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยี แต่ธุรกิจก็ยังดำเนินการในรูปแบบเดิม ๆ อยู่ อาจเป็นเพราะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ไม่มีผลกระทบจากเทคโนโลยีมากเท่าไหร่นักจึงทำให้ไม่ตระหนักเรื่อง Digital Transformation ถึงแม้จะไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ หรือขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี ธุรกิจก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ เหมือนกับกลุ่มธุรกิจที่อยู่ใน Business Layer 1 ที่บางธุรกิจมีกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก

 

Present and Active

ธุรกิจกำลังมองหาแนวทางสำหรับ Digital Transformation เพราะอาจจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันเริ่มนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือนวัตกรรมเข้ามาใช้ เป็นเหตุที่ทำให้เรานิ่งเฉยต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ สิ่งที่ผู้บริหารต้องเตรียมตัวคือต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อม และมองหาที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการตลาด อย่างน้อยก็เพื่อเสริมความมั่นใจว่าองค์กรของตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Digital Transformation ได้

 

Formalized

ผู้นำเริ่มอยากลงทุนกับเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน Digital Skill เพื่อเตรียมตัวปรับโครงสร้างองค์กรและเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ให้สอดรับกับคนยุคใหม่ หรือเริ่มทำการตลาดที่เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่มากขึ้น ในขั้นนี้จะเป็นช่วงที่ผู้นำต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานขององค์กร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น องค์กรต้องส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่มานานหลายปีเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะใหม่ ๆ ให้กับตัวเองเพื่อตอบโจทย์แนวทางขององค์กรในอนาคต

 

Strategic

ธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัลอย่างมีเป้าหมายและรู้ว่าต้องลงมือปฏิบัติอย่างไร เริ่มต้นที่การกำหนดวิสัยทัศน์ขึ้นมาใหม่ ออกนโยบายให้คนในองค์กรได้ทราบกันอย่างชัดเจนว่ามีเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานที่จุดเล็ก ๆ แล้วขยายออกไปทั่วทั้งองค์กร เช่น เริ่มทดลองใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการตลาดกับบางแผนกไปก่อน เมื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอาจจะขยายวิธีการทำงานด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปทุก ๆ แผนกให้สอดคล้องแนวทางปฏิบัติขององค์กร

 

Converged

หลังจากที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้ว รวมถึงฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะที่พร้อมกับการทำงานด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี ถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจต้องนำวิธีการทำงานรูปแบบใหม่หรือวิธีคิดใหม่ ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานอย่างเต็มตัว ซึ่งในขั้นนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดกับยุคที่แผนกการตลาดของหลาย ๆ องค์กรหันมาใช้บริการเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตลาด หรือหาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการตลาด บางองค์กรได้ส่งพนักงานไปเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมกับคอร์สสัมมนาของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสมัยใหม่

 

Innovative and Adaptive

ธุรกิจได้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มตัว จนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของการทำงานสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือและแนวคิดด้านนวัตกรรมอย่างแท้จริงที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สังเกตได้จากข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ที่หลาย ๆ องค์กรมักจะสรรหาคนที่มีทักษะดิจิทัลเป็นพื้นฐาน หรือคนที่มี Digital Mindset เช่น ตำแหน่งการตลาดไม่เพียงแค่รู้หลักการหรือทฤษฎีในตำราเรียนเท่านั้น แต่ต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี (MarTech) ติดตัวด้วย

Info-FEB-2021-2-1

จาก 6 ขั้นตอนสำหรับ Digital Transformation นี้ คือการอธิบายให้เห็นถึงลำดับขั้นของการปรับตัวก่อนที่จะนำ MarTech มาใช้ ถ้าเรารู้ตัวว่าคู่แข่งกำลังแซงหน้าด้วยนวัตกรรมหรือวิธีการทำงานที่เหนือกว่า เหตุผลเดียวที่จะตามคู่แข่งทันคือลงมือปรับองค์กรตั้งแต่วันนี้เลย เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุนรอใคร เรียนรู้แนวทางในการนำ Marketing Technology มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ที่ www.ourgreenfish.com

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: หนังสือ Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step

New Marketing Plan MarTech Plan

อ่านบทความที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

เครื่องมือ MARTECH 7 ประเภท ที่นักการตลาดยุคใหม่ต้องรู้ 

กลยุทธ์หลักของ MARTECH คือการให้ความสำคัญกับ DATA

เผยไอเดียในการทำ CRM ด้วย MARTECH 

MARTECH ช่วยให้ทำธุรกิจง่ายขึ้นได้อย่างไร 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast