<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

AI is all around มีความสำคัญอย่างไรต่อปัจจัยที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

AI is all around

Artificial Intelligence” หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์เลียนแบบพฤติกรรมและคิดแบบมนุษย์ได้ หรือก็คือ ปัญญาที่มนุษย์สร้างให้กับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัย อัลกอริทึม(Algorithm)เป็นชุดคำสั่งในการแก้ไขปัญหาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนโดยที่ Algorithm AI จะเป็นอัลกอริทึมที่AIคิดได้เอง โดยนำข้อมูลปริมาณมหาศาล(Big Data)มาประมวลผล วิเคราะห์และนำมาใช้ในการทำงาน และที่สำคัญก็คือการที่ทำให้AI สามารถรับรู้ เข้าใจ ตอบโต้ และเรียนรู้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวได้ซึ่งก็คือ แมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning)เป็นอัลกอริทึมที่สอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลและผลลัพธ์ที่ถูกป้อน ตัวแมชชีนเลิร์นนิ่งนี่เองเป็นสมองกลที่ทำให้ AI วิเคราะห์ ประมวลผลและออกคำสั่งในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AI is all around

ในปัจจุบัน AI มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนอาจจะกล่าวได้ว่า ตั้งแต่เกิดไปจนตายก็ไม่เกินความจริงนัก เรื่องใกล้ตัวเราที่เกี่ยวข้องกับAI เช่น การใช้ Smart Phone จัดการกับชีวิตให้ง่ายขึ้น อยากรู้เส้นทางใช้ google map หลีกเลี่ยงรถติด ใช้ระยะเวลาในการเดินทางให้สั้นที่สุดการถ่ายภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับมนุษย์ยุค4.0 การชดเชยแสง จดจำค่าโทนสีต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพโดยปรับภาพให้สวยงามอัตโนมัติ เป็นต้น

AI is all around. AI อยู่รอบๆตัวเรามีบทบาทต่อชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต้องอาศัยAIในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อผลประโยขน์และใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมนุษย์ในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตอย่างแน่นอน เราจะมามองภาพรวมว่าAI มีบทบาทต่อปัจจัย4ที่สำคัญของมนุษย์ได้อย่างไร

ปัจจัยที่ 1 ที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์
AI กับที่อยู่อาศัย นอกจากทำเลที่ตั้ง ราคา การออกแบบแล้วสิ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือ นวัตกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัย การพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและรวมถึงทั้งโลก กำลังเดินเข้าไปสู่ Trend ที่เรียกว่า PropTech (Property Technology)เป็นการนำเทคโนโลยี AI , IoT(Internet of Things) , Big data มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เริ่มตั้งแต่

shutterstock_338950502

1. การซื้อขายที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์

  • การนำ Big Data มาใช้ทำ digital marketing เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ตอบโจทย์ของลูกค้าและผู้ประกอบการให้ตรงต่อความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้มากชึ้น
  • การนำ AI เข้ามาช่วยทำ Search Engine เฉพาะด้านจะทำให้มีประสิทธิภาพในการขายหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
  • Chatbot สำหรับให้ข้อมูล แนะนำลูกค้า ตอบคำถามต่างๆโดยทันท่วงที
  • การทำนายมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะแม่นยำยิ่งขึ้น นำ AI มาวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้มการเปรียบเทียบราคาของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งวางแผนการสร้างอาคารและเลือกลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

2. พลังงานกับที่อยู่อาศัย

  • ที่อยู่สมัยใหม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้นการออกแบบจึงคำนึงถึง ระบบ Eco-friendly เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองโดยการนำ IoT(internet ofThings),AI และ Big Data  Analytics มาเพิ่มประสิทธิภาพภายในอาคารอย่างคุ้มค่า
  • การนำพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้เองภายในบ้านก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ พลังงานแสงอาทิตย์ กังหันพลังงานลมอัจฉริยะ ซึ่งมีระบบอัจฉริยะให้เจ้าของบ้านสามารถนำพลังงานมาเก็บไว้อย่างไม่สุญเปล่า เป็นต้น

3. สิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ

  • การนำเทคโนโลยี IoT(internet ofThings),AI และ Big Data  Analytics ทำให้บ้านธรรมดากลายเป็น Smart Home ได้อย่างง่ายดาย เช่นการใช้ google assistant ที่อยู่ใน smart phone ทุกเครื่อง เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ สามารถรับคำสั่งด้วยเสียง พร้อมทำงานร่วมกับ  Home Service Applications ต่างๆ ตั้งแต่ควบคุมไฟสว่าง ผ้าม่าน เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น เพียงแค่เสียงของท่านก็สามารถทำงานเหล่านี้ได้
  • AI Gadgets for home เช่นอุปกรณ์ที่ป้องกันเรื่องความปลอดภัย  เมื่อมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านท่านตอนที่ไม่อยู่บ้าน ท่านสามารถมองเห็นคนที่มากดกริ่งที่ smart phone ได้ทันที, ตู้เย็นอัจฉริยะ เมื่อของในตู้เย็นใกล้หมด ตู้เย็นอัจฉริยะสามารถสั่งของสดทางออนไลน์ได้ หรือสามารถเช็คของตอนเราอยู่ข้างนอกก็ได้ สั่งการด้วยเสียงซึ่งมีหลาย feature ที่น่าสนใจ นี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้น สำหรับอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในบ้านโดยมี เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทั้งปัจจุบันและมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต

AI is all around. เทคโนโลยี AI(Artificial Intelligence),Big Data Analytics, IoT(Internet of Things)ได้รุกเข้ามาในชีวิตเราอย่างรวดเร็ว เรารับรู้เราสัมผัสในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน แน่นอนการพัฒนามีต่อไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมาย

ในโลกธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในทุกภาคส่วน การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และการซื้อขายด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างก็นำ AI Technology เข้ามาเป็นตัวหลักและเป็นตัวเสริมในการขับเคลื่อนเพื่อความเจริญเติบโตในธุรกิจในอนาคต เช่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น บริษัทแสนสิริ จำกัด(มหาชน), บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัทยักษ์ใหญ่รายอื่นๆ รวมไปถึง กลุ่ม Start up ที่มี Know How ในการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ในบ้านต่างๆ ก็นำAI Technology เข้ามาใช้งาน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความแตกต่าง หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจแก่เหล่าบรรดาลูกค้ามากขึ้น ในบทต่อไปเราจะพูดถึง AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โปรดติดตามตอนต่อไป…


ที่มา : [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6]

Hubspot CRM

 

 

 

 

Recent Posts