<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

AI is all around มีความสำคัญอย่างไรต่อปัจจัยที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

AI is all around

Artificial Intelligence” หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์เลียนแบบพฤติกรรมและคิดแบบมนุษย์ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ปัญญาที่มนุษย์สร้างให้กับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัย อัลกอริทึม (Algorithm) เป็นชุดคำสั่งในการแก้ไขปัญหาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนโดยที่ Algorithm AI จะเป็นอัลกอริทึมที่ AI คิดได้เอง โดยนำข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) มาประมวลผล วิเคราะห์และนำมาใช้ในการทำงาน และที่สำคัญก็คือการที่ทำให้ AI สามารถรับรู้ เข้าใจ ตอบโต้ และเรียนรู้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวได้ซึ่งก็คือ แมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning)เป็นอัลกอริทึมที่สอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลและผลลัพธ์ที่ถูกป้อน ตัวแมชชีนเลิร์นนิ่งนี่เองเป็นสมองกลที่ทำให้ AI วิเคราะห์ ประมวลผลและออกคำสั่งในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AI is all around

ในปัจจุบัน AI มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนอาจจะกล่าวได้ว่า ตั้งแต่เกิดไปจนตายก็ไม่เกินความจริงนัก เรื่องใกล้ตัวเราที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น การใช้ Smart Phone จัดการกับชีวิตให้ง่ายขึ้น อยากรู้เส้นทางใช้ google map หลีกเลี่ยงรถติด ใช้ระยะเวลาในการเดินทางให้สั้นที่สุด การถ่ายภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับมนุษย์ยุค4.0 การชดเชยแสง จดจำค่าโทนสีต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพโดยปรับภาพให้สวยงามอัตโนมัติ เป็นต้น

AI is all around. AI อยู่รอบๆตัวเรามีบทบาทต่อชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต้องอาศัย AI ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อผลประโยขน์และใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมนุษย์ในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตอย่างแน่นอน เราจะมามองภาพรวมว่า AI มีบทบาทต่อปัจจัย4ที่สำคัญของมนุษย์ได้อย่างไร

ปัจจัยที่ 1 ที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์
AI กับที่อยู่อาศัย นอกจากทำเลที่ตั้ง ราคา การออกแบบแล้วสิ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือ นวัตกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัย การพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและรวมถึงทั้งโลก กำลังเดินเข้าไปสู่ Trend ที่เรียกว่า PropTech (Property Technology) เป็นการนำเทคโนโลยี AI, IoT(Internet of Things), Big data มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เริ่มตั้งแต่

shutterstock_338950502

1. การซื้อขายที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์

  • การนำ Big Data มาใช้ทำ Digital Marketing เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ตอบโจทย์ของลูกค้าและผู้ประกอบการให้ตรงต่อความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้มากชึ้น
  • การนำ AI เข้ามาช่วยทำ Search Engine เฉพาะด้านจะทำให้มีประสิทธิภาพในการขายหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
  • Chatbot สำหรับให้ข้อมูล แนะนำลูกค้า ตอบคำถามต่างๆโดยทันท่วงที
  • การทำนายมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะแม่นยำยิ่งขึ้น นำ AI มาวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้มการเปรียบเทียบราคาของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งวางแผนการสร้างอาคารและเลือกลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

2. พลังงานกับที่อยู่อาศัย

  • ที่อยู่สมัยใหม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้นการออกแบบจึงคำนึงถึง ระบบ Eco-friendly เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองโดยการนำ IoT(internet ofThings), AI และ Big Data Analytics มาเพิ่มประสิทธิภาพภายในอาคารอย่างคุ้มค่า
  • การนำพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้เองภายในบ้านก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ พลังงานแสงอาทิตย์ กังหันพลังงานลมอัจฉริยะ ซึ่งมีระบบอัจฉริยะให้เจ้าของบ้านสามารถนำพลังงานมาเก็บไว้อย่างไม่สุญเปล่า เป็นต้น

3. สิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ

  • การนำเทคโนโลยี IoT(internet ofThings), AI และ Big Data Analytics ทำให้บ้านธรรมดากลายเป็น Smart Home ได้อย่างง่ายดาย เช่นการใช้ google assistant ที่อยู่ใน smart phone ทุกเครื่อง เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ สามารถรับคำสั่งด้วยเสียง พร้อมทำงานร่วมกับ Home Service Applications ต่างๆ ตั้งแต่ควบคุมไฟสว่าง ผ้าม่าน เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น เพียงแค่เสียงของท่านก็สามารถทำงานเหล่านี้ได้
  • AI Gadgets for home เช่นอุปกรณ์ที่ป้องกันเรื่องความปลอดภัย  เมื่อมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านท่านตอนที่ไม่อยู่บ้าน ท่านสามารถมองเห็นคนที่มากดกริ่งที่ smart phone ได้ทันที, ตู้เย็นอัจฉริยะ เมื่อของในตู้เย็นใกล้หมด ตู้เย็นอัจฉริยะสามารถสั่งของสดทางออนไลน์ได้ หรือสามารถเช็คของตอนเราอยู่ข้างนอกก็ได้ สั่งการด้วยเสียงซึ่งมีหลาย feature ที่น่าสนใจ นี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้น สำหรับอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในบ้านโดยมี เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทั้งปัจจุบันและมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต

AI is all around. เทคโนโลยี AI(Artificial Intelligence), Big Data Analytics, IoT (Internet of Things) ได้รุกเข้ามาในชีวิตเราอย่างรวดเร็ว เรารับรู้เราสัมผัสในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน แน่นอนการพัฒนามีต่อไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมาย

ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ และ AI กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

ในโลกธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในทุกภาคส่วน การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และการซื้อขายด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างก็นำ AI Technology เข้ามาเป็นตัวหลักและเป็นตัวเสริมในการขับเคลื่อนเพื่อความเจริญเติบโตในธุรกิจในอนาคต เช่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น บริษัทแสนสิริ จำกัด(มหาชน), บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัทยักษ์ใหญ่รายอื่นๆ รวมไปถึง กลุ่ม Start up ที่มี Know How ในการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ในบ้านต่างๆ ก็นำ AI Technology เข้ามาใช้งาน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความแตกต่าง หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจแก่เหล่าบรรดาลูกค้ามากขึ้น ในบทต่อไปเราจะพูดถึง AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โปรดติดตามตอนต่อไป…


ที่มา : [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6]

New call-to-action

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts