กระบวนการ Marketing Automation กำลังกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในธุรกิจและการทำการตลาด...