<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

เตรียมธุรกิจให้พร้อมกับ New Normal พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคหลังวิกฤต Covid-19

พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค New Normal จะเป็นอย่างไรหลังจากวิกฤตการเกิดโรคระบาด Covid-19 

เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจหลายเจ้าต้องชะลอตัวลงหรืออาจจะต้องปิดกิจการชั่วคราวด้วยพิษเศรษฐกิจในขณะนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากโรคระบาดหมดไปแล้วเศรษฐกิจจะกลับมาเดินหน้าได้อย่างปกติ ซึ่งหลายส่วนจะต้องมีหน้าที่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจกันอีกระยะหนึ่ง แต่สำหรับธุรกิจที่ยังสามารถพอดำเนินไปได้ เราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมใหม่จากผู้บริโภคอะไรได้บ้างกับบทเรียนในครั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคุณเตรียมพร้อมและไปต่อได้หลังสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 คลี่คลาย

พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค กับแนวคิดเรื่องราคาสินค้า

shutterstock_1675735003

เนื่องจากการเกิดวิกฤตอาจทำให้สภาพคล่องในการใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือนไม่ค่อยดีนัก การซื้อหรือการบริโภคข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมีข้อจำกัดในการใช้จ่าย จากการที่เคยมีแนวคิดว่าสินค้าราคาสูงมักมาพร้อมกับคุณภาพที่ดีของสินค้า อาจมีแนวคิดและมีการเลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น การเลือกใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแทนการซื้อน้ำหอมราคาแพง เนื่องจากเป็นการตัดสินใจการเลือกสินค้าที่ให้ปริมาณ ขนาด และราคา ให้เหมาะสมกับการใช้จ่ายของครัวเรือน และตัดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปเพื่อเลือกใช้จ่ายสินค้าเท่าที่จำเป็น

และแน่นอนว่าความต้องการของผู้บริโภคส่วนบุคคล (Personalized) จะมีอัตรามากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากหลายธุรกิจเริ่มมีการปรับใช้กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา

ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

shutterstock_379989589

ซึ่งเห็นได้ชัดจากพฤติกรรมการกิน ที่ผู้บริโภคเลือกใช้การสั่งอาหารผ่านออนไลน์ Delivery แทนการเดินทางไปซื้อที่ร้านอาหาร ซึ่งการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้ดิจิทัล จะเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นไม่ใช่เพียงแต่เด็กยุคใหม่เท่านั้น เทคโนโลยีจะสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มช่วงอายุคน โดยธุรกิจร้านค้าหลายเจ้าก็ปรับกลยุทธ์ในการจำหน่ายอาหารที่ต้องอาศัยผู้บริโภคเข้ารับบริการด้วยการรับประทานที่ร้านเท่านั้น เช่น ธุรกิจร้านชาบู ก็สามารถปรับเปลี่ยนการขายอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้ รวมถึงมีโปรโมชันหากสั่งรายการอาหารมีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแถมหม้อชาบูก็เริ่มมีให้เห็นกันแล้ว 

แต่ก็ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมการกินอย่างเดียวเท่านั้น พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนของหลากหลายสถาบันการศึกษาของทุกระดับชั้น หรือในกลุ่มสินค้าและบริการมากมาย ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีนวัตกรรมที่ต่างกันออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่จำเป็นจะต้องใช้หลักการรักษาระยะห่าง Social Distancing ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อยอดเพื่อทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปสู่ Digital Transformation ได้ชัดเจนมากขึ้น

การจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลมีความสำคัญมากขึ้น

shutterstock_790190908

คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการเก็บเงินและการมีเงินสดไว้กับตัวในช่วงเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หลังจากสถานการณ์โรคระบาดจบลงพฤติกรรมการใช้เงินของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปจะคิดมากขึ้นกับการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งสถาบันการเงินหลายรายก็ได้ออกมาให้คำแนะนำว่าสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดคือ ควรมีเงินเก็บไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และเริ่มมาศึกษาเรื่องการลงทุนมากขึ้น เช่น การซื้อกองทุนตราสารหนี้ไว้เพื่อการลงทุน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักลงทุนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเทขาย เนื่องจากต้องการมีเงินสดในมือไว้ให้มากที่สุด เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การใช้เงินออนไลน์ก็จะได้รับความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตตามหลักการรักษาระยะห่าง คือการลดการสัมผัสธนบัตรหรือตู้กดเงินสด และการเข้ารับบริการที่ธนาคาร ซึ่งการใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารหรือแอปพลิเคชันจะกลายเป็นทางเลือกหลักสำหรับผู้บริโภค

ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผลเกี่ยวกับความกังวลด้านสุขภาพ

shutterstock_1672636336

ปัญหาของมลภาวะที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นกันมาอย่างยาวนาน เช่น มลภาวะทางอากาศ ที่ส่งผลต่อเรื่องระบบทางเดินหายใจและโรคที่มากับทางอากาศ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแนวทางการคลี่คลายจากการลดใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ จึงส่งผลให้คนส่วนใหญ่มีการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เวชภัณฑ์ และการรักษาความสะอาด รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงของการเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และหลังสถานการณ์นั่นเองจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค อาจจะเป็นพฤติกรรมชั่วคราวหรือต่อเนื่องไปเป็นพฤติกรรมถาวรเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นเราไม่อาจทราบได้ว่าหลังจากสถานการณ์นี้ผ่านไปแล้ว ธุรกิจจะเจอสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรอีกบ้างในอนาคต การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่นักธุรกิจทุกคนนั้นต้องรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ หัวใจสำคัญคือการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค เมื่อเราเข้าใจผู้บริโภครวมกับการประเมินสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ ธุรกิจก็สามารถขับเคลื่อนและดำเนินต่อไปได้ และธุรกิจใดที่มีแนวโน้มที่ดีหลังจบสถานการณ์นี้ สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ ธุรกิจที่มีแนวโน้มมาแรง เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

 

Inbound Marketing Webinar

NITHITIMA SRIDEE x OURGREENFISH

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts