<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

กลยุทธ์สรรหาและรักษาทีมงานในฝันสำหรับ Startup ของคุณ

Audio Version
กลยุทธ์สรรหาและรักษาทีมงานในฝันสำหรับ Startup ของคุณ
4:20

การสร้างทีมงานในฝันสำหรับ Startup เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงกลยุทธ์ในการสรรหาทีมงานที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร  กลยุทธ์ในการสัมภาษณ์และการเลือกคน  และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว โดยจะยกตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักทั่วไป  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

การสรรหาทีมงานที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

การสรรหาทีมงานที่มีศักยภาพสูงเริ่มต้นจากการกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน สิ่งสำคัญคือการหาคนที่ไม่เพียงแค่มีทักษะที่จำเป็น แต่ยังต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของ Startup ด้วย ตัวอย่างที่ดี คือ Wongnai ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหาร Wongnai มีการเน้นที่การหาคนที่มีความหลงใหลในอาหารและเทคโนโลยี เพื่อให้ทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกัน

นอกจากนี้ การใช้ช่องทางสรรหาที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หางาน, โซเชียลมีเดีย และการแนะนำจากพนักงานในบริษัท จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาคนที่เหมาะสมได้มากขึ้น

 

กลยุทธ์ในการสัมภาษณ์และการเลือกคน

การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้สามารถประเมินผู้สมัครได้อย่างรอบด้าน กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถใช้ได้คือการสัมภาษณ์แบบพฤติกรรม (Behavioral Interview) ที่มุ่งเน้นการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของผู้สมัครและวิธีการที่พวกเขาแก้ไขปัญหา ตัวอย่างคำถามเช่น “ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณต้องทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหายากๆ คุณทำอย่างไร?”

อีกกลยุทธ์หนึ่งคือการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Structured Interview) โดยเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าและถามคำถามเดียวกันกับผู้สมัครทุกคน เพื่อให้การประเมินเป็นธรรมและเปรียบเทียบได้ง่าย

ตัวอย่างจาก SCG ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ในประเทศไทยที่ใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง ทำให้สามารถคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

การรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาวเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะในสภาวะการแข่งขันที่สูงในตลาดงานปัจจุบัน กลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้คือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของพนักงาน

ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ LINE ประเทศไทย ที่มีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) รวมถึงการให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การให้รางวัลและการยกย่องผลงานที่ดีของพนักงานยังช่วยสร้างความรู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจในงานที่ทำ

การมีโปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentorship Program) และการสร้างโอกาสในการเติบโตภายในองค์กรเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถช่วยรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว ตัวอย่างจากไทยเบฟ ที่มีการจัดโปรแกรมพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ ทำให้พนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุนและมีโอกาสในการเติบโต

 

New call-to-action

 

การสรรหาและรักษาทีมงานในฝันสำหรับ Startup ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากทำอย่างถูกวิธี สามารถสร้างทีมงานที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตและประสบความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

อ่านบทความเพิ่มเติม : กุญแจสู่ความสำเร็จ!: สร้างทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ในองค์กร SMEs

New call-to-action

อ่าน E-Book เพิ่มเติม : Digital Marketing Trends In 2024 : มัดรวมเทรนด์การตลาดมาแรงในปี 2024 ที่คุณไม่ควรพลาด

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast