<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

พัฒนาการขายแบบ B2B ให้เติบโต ด้วยระบบ CRM ได้อย่างไร

Audio Version

การขายแบบ B2B จะมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมืออย่าง HubSpot CRM & Sale ที่จะช่วยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ และบริหารจัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ >> CRM SOFTWARE ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งหมดของคุณอย่างไร 

New call-to-action

การขายแบบ B2B หรือ Business to Business

จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการปิดการขายได้มากที่สุด ซึ่งการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องพึ่ง Data ข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมไว้ เพราะ

  • ข้อมูลจะทำให้คุณรู้จักลูกค้ามากขึ้น : ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร มีความต้องการหรือความชอบแบบไหน สื่อช่องทางไหนลูกค้านิยมเสพ หรือบริการแบบใดที่น่าจะดึงดูดความสนใจได้ ข้อมมูลจะเป็นตัวช่วยบอกสิ่งเหล่านี้
  • ข้อมูลทำให้รู้ Location ของลูกค้าส่วนใหญ่ : การยิง Ads แบบหว่านแห มีโอกาสน้อยที่คุณจะสื่อสารไปถึงลูกค้าตัวจริง ต่างจากการที่คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตั้งของลูกค้าส่วนใหญ่ จะช่วยให้คุณยิง Ads ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะเห็นคุณ และนำไปสู่การเกิด Conversion ซื้อสินค้าและบริการจากคุณ
  • ข้อมูลช่วยให้คุณทำ Content ได้ตรงใจลูกค้า : Content ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ มีส่วนช่วยให้การขายประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อมูลถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้คุณผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ นอกจากนี้ ข้อมูลยังบ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มของเทรนด์ต่าง ๆ เพื่อให้คุณนำไปสร้างคอนเทนต์ได้ดีและเร็วกว่าคู่แข่ง
  • ข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO : ลูกค้าตัวจริงของคุณนิยมใช้คำว่าอะไร (Keyword) ในการค้นหาธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณ เมื่อคุณมีข้อมูลเหล่านี้ในมือ โอกาสที่จะเข้าถึงหรือสื่อสารกับลูกค้าจะยิ่งมีมากขึ้น เพราะพวกเขาเห็นคอนเทนต์หรือธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น ทั้งบน Search Engine หรือโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ

จะเห็นได้ว่า ข้อมูลคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้คุณเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งจะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการขายที่สัมฤทธิ์ผล รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น แต่ใช้ต้นทุนในการขายและจัดการน้อยลง แต่ทว่า ผลลัพธ์ที่ดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย เพราะข้อมูลที่เก็บไว้นั้นมีมากมาย ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายก็คงมีมิใช่น้อย การหาเครื่องมือเพื่อช่วยจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลการขายในที่เดียว จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาการขายแบบ B2B ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมืออย่าง HubSpot CRM & Sale ตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมรายชื่อลูกค้า เก็บข้อมมูลการทำงานของ Sales แต่ละทีมหรือเป็นรายคน รวมทั้งบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้ภายในระบบเดียว จึงตอบโจทย์ธุรกิจที่มีเป้าหมายอยากพัฒนาการขายแบบ B2B เป็นอย่างยิ่ง

BEST SALES STRATEGIES, PLANS, & INITIATIVES FOR SUCCESS

จุดเด่นสำคัญของ HubSpot CRM & Sale ที่จะช่วยพัฒนาการขายแบบ B2B คือ

  • บริหารจัดการ Sales Pipeline ในแต่ละ Stage อย่างเป็นระบบ คุณสามารถ Monitor และ Forecast ยอดขายแต่ละเดือน โดยแยกเป็นทีมหรือแยกเป็นรายคนได้
  • สามารถติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับการขาย ไม่ว่าจะเป็นการโทรหาลูกค้า นัดหมาย ส่งอีเมล รวมทั้ง แชททั้งผ่าน่องทาง Facebook และ Line ได้ภายในระบบเดียว ถึงแม้จะมีการขายจากช่องทางที่แตกต่างกันก็ตาม
  • ลดงาน เพิ่มความสะดวกให้กับ Sales เพื่อให้มีเวลาไปทำงานขายส่วนอื่น ๆ ด้วยระบบ Automation โดยสามารถตั้งคีย์ลัด สำหรับชุดข้อความหรือข้อมูลที่คุณใช้งานบ่อย ๆ ข้อมูลจะถูกดึงเข้ามาในอีเมลที่คุณต้องการส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ นอกจากนี้ สามารถตั้งแจ้งเตือนอีเมลแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย จึงช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการ Follow up หรือ Update ข้อมูล แถมยังสามารถแจ้งเตือนเพื่อติดตามหรือแจ้งเตือนเพิ่มเติมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ Tag ไว้ได้ด้วย
  • นอกจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ยังเป็น Sales Dashboard สรุปข้อมูลได้แบบเจาะลึกและเป็นระเบียบ แสดงให้เห็นความแตกต่างของยอดขายปัจจุบันกับยอดเป้าหมาย มองเห็นการทำงานของ Sales เป็นรายคนและรายทีมในทุกขั้นตอนการทำงานได้อย่างเจาะลึก รวมทั้ง รู้จำนวน Deal ที่เปิดในแต่ละเดือน และแต่ละ Deal กำลังดำเนินการไปถึง Stage ไหนบ้างได้ทันที

การพัฒนาการขายแบบ B2B จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่าง HubSpot CRM & Sale ในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลการขาย เพื่อก้าวสู่การ Transform Business พัฒนาการขายด้วยข้อมูล เพื่อให้ธุรกิจแบบ B2B เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

HubSpot CRM Sales Management Webinar

 

อ่านบทความที่เกี่ยวกับระบบ CRM สมัยใหม่

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast