<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

พัฒนาการขายแบบ B2B ให้เติบโต ด้วยระบบ CRM ได้อย่างไร

การขายแบบ B2B จะมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมืออย่าง HubSpot CRM & Sale ที่จะช่วยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ และบริหารจัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ >> CRM SOFTWARE ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งหมดของคุณอย่างไร 

New call-to-action

การขายแบบ B2B หรือ Business to Business

จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการปิดการขายได้มากที่สุด ซึ่งการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องพึ่ง Data ข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมไว้ เพราะ

  • ข้อมูลจะทำให้คุณรู้จักลูกค้ามากขึ้น : ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร มีความต้องการหรือความชอบแบบไหน สื่อช่องทางไหนลูกค้านิยมเสพ หรือบริการแบบใดที่น่าจะดึงดูดความสนใจได้ ข้อมมูลจะเป็นตัวช่วยบอกสิ่งเหล่านี้
  • ข้อมูลทำให้รู้ Location ของลูกค้าส่วนใหญ่ : การยิง Ads แบบหว่านแห มีโอกาสน้อยที่คุณจะสื่อสารไปถึงลูกค้าตัวจริง ต่างจากการที่คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตั้งของลูกค้าส่วนใหญ่ จะช่วยให้คุณยิง Ads ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะเห็นคุณ และนำไปสู่การเกิด Conversion ซื้อสินค้าและบริการจากคุณ
  • ข้อมูลช่วยให้คุณทำ Content ได้ตรงใจลูกค้า : Content ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ มีส่วนช่วยให้การขายประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อมูลถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้คุณผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ นอกจากนี้ ข้อมูลยังบ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มของเทรนด์ต่าง ๆ เพื่อให้คุณนำไปสร้างคอนเทนต์ได้ดีและเร็วกว่าคู่แข่ง
  • ข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO : ลูกค้าตัวจริงของคุณนิยมใช้คำว่าอะไร (Keyword) ในการค้นหาธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณ เมื่อคุณมีข้อมูลเหล่านี้ในมือ โอกาสที่จะเข้าถึงหรือสื่อสารกับลูกค้าจะยิ่งมีมากขึ้น เพราะพวกเขาเห็นคอนเทนต์หรือธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น ทั้งบน Search Engine หรือโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ

จะเห็นได้ว่า ข้อมูลคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้คุณเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งจะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการขายที่สัมฤทธิ์ผล รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น แต่ใช้ต้นทุนในการขายและจัดการน้อยลง แต่ทว่า ผลลัพธ์ที่ดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย เพราะข้อมูลที่เก็บไว้นั้นมีมากมาย ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายก็คงมีมิใช่น้อย การหาเครื่องมือเพื่อช่วยจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลการขายในที่เดียว จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาการขายแบบ B2B ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมืออย่าง HubSpot CRM & Sale ตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมรายชื่อลูกค้า เก็บข้อมมูลการทำงานของ Sales แต่ละทีมหรือเป็นรายคน รวมทั้งบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้ภายในระบบเดียว จึงตอบโจทย์ธุรกิจที่มีเป้าหมายอยากพัฒนาการขายแบบ B2B เป็นอย่างยิ่ง

BEST SALES STRATEGIES, PLANS, & INITIATIVES FOR SUCCESS

จุดเด่นสำคัญของ HubSpot CRM & Sale ที่จะช่วยพัฒนาการขายแบบ B2B คือ

  • บริหารจัดการ Sales Pipeline ในแต่ละ Stage อย่างเป็นระบบ คุณสามารถ Monitor และ Forecast ยอดขายแต่ละเดือน โดยแยกเป็นทีมหรือแยกเป็นรายคนได้
  • สามารถติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับการขาย ไม่ว่าจะเป็นการโทรหาลูกค้า นัดหมาย ส่งอีเมล รวมทั้ง แชททั้งผ่าน่องทาง Facebook และ Line ได้ภายในระบบเดียว ถึงแม้จะมีการขายจากช่องทางที่แตกต่างกันก็ตาม
  • ลดงาน เพิ่มความสะดวกให้กับ Sales เพื่อให้มีเวลาไปทำงานขายส่วนอื่น ๆ ด้วยระบบ Automation โดยสามารถตั้งคีย์ลัด สำหรับชุดข้อความหรือข้อมูลที่คุณใช้งานบ่อย ๆ ข้อมูลจะถูกดึงเข้ามาในอีเมลที่คุณต้องการส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ นอกจากนี้ สามารถตั้งแจ้งเตือนอีเมลแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย จึงช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการ Follow up หรือ Update ข้อมูล แถมยังสามารถแจ้งเตือนเพื่อติดตามหรือแจ้งเตือนเพิ่มเติมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ Tag ไว้ได้ด้วย
  • นอกจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ยังเป็น Sales Dashboard สรุปข้อมูลได้แบบเจาะลึกและเป็นระเบียบ แสดงให้เห็นความแตกต่างของยอดขายปัจจุบันกับยอดเป้าหมาย มองเห็นการทำงานของ Sales เป็นรายคนและรายทีมในทุกขั้นตอนการทำงานได้อย่างเจาะลึก รวมทั้ง รู้จำนวน Deal ที่เปิดในแต่ละเดือน และแต่ละ Deal กำลังดำเนินการไปถึง Stage ไหนบ้างได้ทันที

การพัฒนาการขายแบบ B2B จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่าง HubSpot CRM & Sale ในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลการขาย เพื่อก้าวสู่การ Transform Business พัฒนาการขายด้วยข้อมูล เพื่อให้ธุรกิจแบบ B2B เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

HubSpot CRM Sales Management Webinar

 

อ่านบทความที่เกี่ยวกับระบบ CRM สมัยใหม่

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts