<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

ทำความรู้จัก Data Visualization แบบรวดเร็วและเข้าใจง่าย

Audio Version

ในปี 2022 นี้ ข้อมูลกลายเป็นเรื่องหลักที่แทบจะทุกธุรกิจให้ความสำคัญมากขึ้น ยิ่งเป็นเรื่องของการทำ Data Visualization ก็กลายเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการทำการตลาดต่อไป

New era businessmen Must have data analysis skills Because organizations in many industries need smart people with the ability to manage data.

Data Visualization คืออะไร?

Data Visualization คือ การสรุปและแสดงข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปของแผนภาพ กราฟ หรือวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการจะแสดง ซึ่ง Data Visualization นั้นมีมานานมากแล้ว แต่ได้หยิบนำมาใช้กันมากขึ้นในช่วงหลังมานี้ เนื่องจากการทำงานในปัจจุบัน ข้อมูลที่มีนั้นไม่ได้เป็นเพียงข้อความอย่างเดียว แต่มีข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการรองรับข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเพื่อให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายกว่าเดิม

Visualize information to practice better-summarizing results.

Start to transform your business

ซึ่งกระบวนการทำงาน Data Visualization แบบเข้าใจง่ายก็คือการนำข้อมูลดิบ มาวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ ที่ช่วยให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลดิบเหล่านั้น ทำให้คุณเห็นคุณค่าของข้อมูล พร้อมทั้งแนวโน้มการตลาดในอนาคตจากข้อมูลเหล่านี้ จริง ๆ คุณอาจไม่เคยรู้เลยว่าข้อมูลของคุณนั้นมีอะไรอยู่บ้าง สามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน แต่การใช้ Data Visualization จะทำให้คุณรู้ว่าข้อมูลในที่น่าสนใจ คุณอาจจะเจอข้อมูลที่ทำให้คุณเจอแนวทางใหม่ ๆ ในการทำการตลาดได้ด้วย

 

New call-to-action

 

ทำไมต้องใช้ Data Visualization

Data Visualization

คุณจำเป็นต้องจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนและยุ่งยากให้มีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลมาทำเป็นรายงานในแบบแผนภาพที่เข้าใจง่าย ทำให้ข้อมูลย่อยหรือข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งมาอยู่ในที่เดียวกันได้อย่างเรียบร้อย ซึ่งธุรกิจที่ทำการตลาดแบบออนไลน์ที่เห็นส่วนใหญ่ มักนำข้อมูลเหล่านั้น มาทำเป็นภาพคอนเทนต์หรือภาพอินโฟกราฟิก เพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

If you want to be a good data analyst You'll also need to be creative.

and everything will go well

ตัวอย่างเครื่องมือ Data Visualization ที่ควรรู้จัก

Power BI

what-is-desktop_01

เป็นแอปพลิเคชันฟรี ติดตั้งได้บนคอมพิวเตอร์ สามารถแปลง เชื่อมต่อและแสดงข้อมูลจากพื้นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้ในที่เดียว วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกันและจัดรูปแบบข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ รองรับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดาต้าเบส, ไฟล์ต่าง ๆ เป็นต้น แสดงผลได้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

Data-Driven Business isn't just a trend.

But it's the modern way of working that drives businesses to grow.

Tableau

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างเป็น Visualization และแสดงผลออกมาในหน้า Dashboard ใช้งานง่าย มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ตลอดเวลา ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

server_dashboard_overview_3x3_0

You must learn to use the necessary software for your company.

Because technology tools can help our business grow faster.

Download E-book

 

Google Data Studio

เป็นเครื่องมือจาก Google ที่ทำออกมาเพื่อใช้สำหรับการทำ Data Visualization โดยเฉพาะการสร้างรีพอร์ทจากข้อมูตัวเลข ให้มาเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่าย สามารถดึงข้อมูลจาก Google มาวิเคราะห์และทำภาพได้โดยตรง มีเทมเพลตให้เลือกใช้งาน สะดวกต่อการแชร์และทำงานร่วมกันของคนในทีม

data-studio-multi-touch-attribution

You must learn to use the necessary software for your company.

Because technology tools can help our business grow faster.

Excel

โปรแกรม Speadsheet จัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน สร้างกราฟและรูปภาพได้เพียงแค่ดึงจากข้อมูลในตาราง ออกมาในรูปแบบของแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิเรดาร์

microsoft-excel-2010-me1

If you choose the right analytics tool for your business.

It can help make the work process more efficient.

Registration for CTA New Marketing Plan New Martech

การคิดวิเคราะห์ข้อมูลคืออีกหนึ่งในทักษะที่พนักงานยุคใหม่ต้องมี ที่สำคัญผู้นำองค์กรต้องปลูกฝังให้พนักงานด้านฝ่ายบริหารธุรกิจรู้จักการคิดวิเคาะห์เชิง Data ยิ่งเราทำงานในสายงาน Digital Marketing แล้ว การเข้าใจแนวคิดเชิง Data-Driven Marketing คือทักษะที่สำคัญมากในตลาดแรงงานสาย Digital

Data analysis skills It is a skill that is important to the new generation of employees.

And it's a skill that the labour market needs.

หากคุณเป็นนักการตลาดสาย Data และชื่นชอบในการสรรหาเครื่องมือ MarTech มาวิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า คุณจะต้องรู้ว่า CUSTOMER DATA PLATFORM มีความสำคัญต่อการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างไร 

ที่มา : [1], [2]

 

บทความที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

BIG DATA คืออะไร นำมาประยุกต์ใช้กับ DIGITAL MARKETING ได้หรือไม่

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast