รายงานสรุปกลยุทธ์ และเทรนด์การตลาดที่น่าสนใจในปี 2023

 

ในโลกของการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรม, ทัศนคติ หรือความชอบของผู้บริโภค, เทรนด์การตลาดต่าง ๆ ฯลฯ ทำให้หลายธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 

จากข้อมูลของ HubSpot พบว่า โดยรวมแล้ว ผลการสำรวจชี้ให้เห็นถึง 2 กลยุทธ์ที่จะมีความสำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ใช้ข้อมูลที่ลึกขึ้น เพื่อให้รู้รายละเอียด หรือข้อมูลที่จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

แค่ข้อมูลประชากรพื้นฐานทั่วไป อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว คุณจำเป็นต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณดีกว่านั้น โดยคุณจำเป็นต้องรู้ความสนใจ กับงานอดิเรกของพวกเขา รวมถึง วิธีการซื้อ, สถานที่ที่ได้เสพสื่อ, ชุมชนออนไลน์ที่มีส่วนร่วม, ความท้าทายที่ต้องเจอ และปัญหาทางสังคมที่กำลังสนใจ

2. วางแผนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ไปจนถึงความวุ่นวายทางการเมือง ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก็ได้กลายเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสำหรับแบรนด์ และผู้บริโภค โดยนักการตลาดมากกว่าครึ่งไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนทิศทางการทำงานในปี 2021 เท่านั้น แต่ในบรรดาคนที่เปลี่ยนกว่า 83% ยังได้ทำการปรับเปลี่ยนถึง 2 - 4 ครั้งในหนึ่งปี

นอกจากนี้ ทาง HubSpot ยังพบว่า 20% ของนักการตลาดได้ปรับเปลี่ยนไปแล้ว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น โดยในปี 2023 ก็ยังจะเห็นการเปลี่นแปลงในเรื่องนี้

หากสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ คุณควรมีแผนการรองรับ เพื่อปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

  • คุณจะเพิ่มงบประมาณการตลาดของคุณหรือไม่?
  • คุณจะลดช่องทางการตลาดลงหรือไม่?
  • คุณจะปรับข้อความของคุณให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคอย่างไร?
  • คุณมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจหรือไม่?

 

Source : HubSpot 

 

หากคุณสนใจเกี่ยวกับการรายงานสรุปกลยุทธ์ และเทรนด์การตลาดที่น่าสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มต่อได้ที่ E-book : https://app.ourgreenfish.com/e-book-2023-marketing-strategy-and-report

 

New call-to-action

 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts