เริ่มต้นการทำ Digital Marketing สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เริ่มต้นการทำ Digital Marketing สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
3:06

 

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใด ต่างก็มีการปรับตัว เพื่อความอยู่รอด และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เมื่อต้องเผชิญกับคู่แข่งเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทางด้านการทำการตลาด ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ 

การทำการตลาดดิจิทัล หรือ Digital Marketing เป็นกลยุทธ์ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกธุรกิจ เพราะมันสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้เป็นจำนวนมาก และสร้างการมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้ และที่สำคัญยังสามารถติดตามผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้ทันทีที่เริ่มทำ 

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้มีงบประมาณมากนัก จริง ๆ แล้ว การทำ Digital Marketing มีหลายอย่างมากที่คุณสามารถทำได้ โดยไม่ต้องเสียเงินเลยด้วยซ้ำ แต่บางอย่างที่ต้องมีการลงทุนงบประมาณ คุณก็สามารถวางกลยุทธ์ และแผนงาน เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการทำได้ เนื่องจาก การทำ Digital Marketing มีข้อดีส่วนหนึ่งในด้านความคุ้มค่าในการใช้งาน อาจจะเรียกได้ว่า มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า แต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ คุณก็ต้องมีการวางแผน และกลยุทธ์ในการทำอย่างถูกวิธี 

 

กำหนดกลยุทธ์ของคุณ

สำหรับ E-Book เล่มนี้ จะมีแนวคิดในเรื่อง Inbound Marketing เข้ามาด้วย ซึ่ง Inbound Marketing เป็นกระบวนการทางการตลาด โดยการใช้คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามายัง Blog, Website, Social Media ของคุณ จากนั้น ก็ทำการเก็บข้อมูลลูกค้า สร้างความความสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างเป็นระบบ และมีความเฉพาะเจาะจง เพื่อเปลี่ยนให้พวกเขาเหล่านั้นกลายมาเป็นลูกค้า ซึ่งสามารถแยกออกออกมาเป็นขั้น ๆ ได้ ดังนี้


  • Attract

สร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า ผ่าน Blog, Keyword Search และ Social Media เพื่อทำให้คนแปลกหน้า (Stranger) เข้ามาเป็นผู้เข้าชม (Visitor)

  • Convert

เมื่อผู้เข้าชม (Visitor) เข้ามา คุณก็ใช้ Call-to-action (CTA), Landing Page, Forms, QR Code เพื่อช่วยเพิ่มอัตรา Conversion และพยายามเปลี่ยนผู้เข้าชม (Visitor) ให้กลายเป็นผู้มีโอกาสมาเป็นลูกค้า (Lead)

  • Close

เมื่อคุณได้ผู้มีโอกาสมาเป็นลูกค้า (Lead) แล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้า (Customer) ด้วยการใช้ E-mail, Workflow เพื่อทำการ Nurturing หรือฟูมฟักพวกเขา

  • Delight

เป็นขั้นตอนในการดูแลลูกค้า (Customer) ที่ได้มาแล้ว ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ทำให้พวกเขาประทับใจ จนกลายเป็นลูกค้าที่มีความภักดี และบอกต่อกับคนอื่น ๆ ต่อไป (Promoter)

 

Source : HubSpot


หากคุณสนใจเกี่ยวกับการทำ Digital Marketing สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์การตลาดของตนเอง

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มต่อได้ที่ E-book : https://app.ourgreenfish.com/e-book-digital-marketing-for-small-business  

 

New call-to-action

 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts