LINE Add Friend

Scan Me

02-0619085, 095-9346383

dm@ourgreen.co.th

 

Master Blog

line-oa

14/ 05/ 2020

แนะนำ LINE + HubSpot CRM เครื่องมือช่วยในการทำ Marketing Technology

เคยไหม? ที่คุณอยากจะเข้าไปส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งในตอนนี้ LINE...

Continue reading
14/ 05/ 2020

ทำความรู้จัก LINE BCRM (Business Connect + CRM)

ในปัจจุบัน LINE เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ถูกนำเข้ามาใช้ในภาคธุรกิจ ทั้งในด้านของการสื่อสารกับลูกค้า โปรโมทสินค้า รวมไปถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า...

Continue reading
1
No Comments