<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Digital Age มีผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันและการทำธุรกิจ

Audio Version

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล Digital Age อย่างเต็มตัว ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสามารถสร้างผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิม เช่น การซื้อของออนไลน์ การดูหนังออนไลน์ การบริการ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันถูกแทนด้วยธรุกิจใหม่เราเรียกสภาวะนี้ว่า Digital Disruption คือ “การหยุดชะงัก“ หรือทำให้บางธุรกิจต้องปิดตัวไป เช่น ร้านหนังสือ และธุรกิจนิตยสาร มียอดขายลดลงเพราะสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยความสะดวกสบายแถมยังรวดเร็วและมีค่าบริการที่ถูกกว่า คนจึงหันมาให้ความสนใจมากกว่ารูปแบบออฟไลน์เดิมๆ

 

Netflix

Model ที่เกิดขึ้นในหลายธุรกิจในยุคดิจิทัล

Smart Solution - ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น ธุรกิจดูหนังออนไลน์ของ Netflix ธุรกิจซื้อของออนไลน์ Lazada, Shopee, Shopee บริการส่งของออนไลน์ Line Man การใช้บริการ Uber หรือแม้แต่การทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile Banking ซื้อของไม่ต้องพกเงินสดของธนาคารต่างๆ โดย QR Code

Interactive Platform - ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการโทศทัศน์ผ่าน Facebook live การนั่งเรียนออนไลน์ผ่านช่องทาง Youtube โดยผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรได้อย่าง Real Time

Empathic Encounters – ธุรกิจที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค เช่น การจองที่พักในเว็บไซต์ Airbnb หรือ การจองที่พักผ่านแอพลิเคชั่น Traveloka

 

Digital Job

อาชีพที่มาแรงในยุคดิจิทัล Digital Age มีอะไรบ้าง

คนในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักค้นหาข้อมูลเพื่อเสริมองค์ความรู้ รู้จักปรับตัวอยู่สม่ำเสมอ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสุดท้ายมีความรู้ในเชิงธุรกิจ อาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกดิจิทัล คือ นักพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น (Application developer) นักวางระบบความปลอดภัย (Cyber security system integrator) นักวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Analyst) บล็อกเกอร์ (Blogger) และนักเขียนออนไลน์ (Content Writer)

เมื่อคุณมีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา คุณก็ไม่ต้องกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง

 

Digital Age

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในยุคดิจิทัลเขาทำอะไรกัน

86.9% Social Media เพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว 86.5% Search ค้นหาความรู้และข่าวสาร และ 60.7% Entertainment ใช้ดูหนังฟังเพลง หรือ ติดตามเรื่องที่อยู่ในกระแส ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนิยมซื้อของออนไลน์มากกว่าแบบออฟไลน์ เพราะเป็นเรื่องง่าย สะดวกรวดเร็ว มีโปรโมชั่น ราคาถูกกว่าการซื้อจากหน้าร้าน เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะออนไลน์ (และไม่ต้องไปเดินตามหารุ่นตามร้านต่างๆ) แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่กล้าเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมทางออนไลน์ เพราะไม่น่าเชื่อถือ รู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เผย สถิติผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ปี 2560 ในประเทศไทย THAILAND INTERNET USER PROFILE 2017

New call-to-action

สามารถติดตามข่าวสารจาก Ourgreenfish ได้ที่ Facebook และ Twitter

Aphikiat Techajarupun X Ourgreenfish

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast