<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

ขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่ม Tech & Startup ให้เติบโตด้วย CRM Solutions

ธุรกิจกลุ่ม Tech Startup เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด โดยในประเทศไทยมีธุรกิจที่พัฒนาจาก Startup เป็น Centaur (มูลค่ามากกว่า $100 M) หรือ Unicorn (มูลค่ามากกว่า $1,000 M) อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการที่ธุรกิจจะสามารถพัฒนาไปถึงระดับนี้ได้จะต้องมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด

 

แล้ว HubSpot CRM ช่วยพัฒนาธุรกิจ Tech Startup ให้เติบโต และไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้ได้อย่างไร? ธุรกิจ Tech Startup  ต่างก็ความมุ่งหวังให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด (Quantum Lead) และขยายตัวได้อย่างไม่สิ้นสุด (Scalable) แต่สิ่งที่ต่างออกไปของธุรกิจ Tech Startup คือ ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการนำเอาเทคโนโลยี Digital มาสร้าง Platform เชื่อมโยงธุรกิจของคุณ ซึ่ง Startup ที่โด่งดังและโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็มักจะอยู่ในกลุ่มของ Tech Startup ทั้งสิ้น

Digital marketing plan

 

โดยความพิเศษของธุรกิจ Tech&Startup ที่ทำให้ได้รับความนิยม และเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็คงหนีไม่พ้นปัจจัยสำคัญอย่างผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้น จนอาจเรียกได้ว่ากลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน อย่างสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งในแง่ของความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และความทันสมัย

 

แหล่งที่มาของเงินทุนในการทำ ธุรกิจ Tech&Startup

  • ธุรกิจ Tech Startup สร้างขึ้นได้ด้วยเงินทุนที่น้อยกว่าการทำธุรกิจในยุคก่อนหน้า
  • ธุรกิจ Tech Startup เสนอวิธีการสร้างธุรกิจที่แตกต่าง การแก้ปัญหาหรือบริการใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น HubSpot CRM มาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่หลายธุรกิจต้องการ
  • แหล่งเงินทุนของธุรกิจ Tech Startup มีมากมาย มีทั้ง Angel Investors และ Accelerators เกิดขึ้นสนับสนุนธุรกิจกลุ่มนี้มากขึ้น

 

ความพิเศษเหล่านี้บวกกับสถานการณ์แวดล้อมของยุคปัจจุบันนั้นเอื้อให้ธุรกิจ Tech Startup เกิดขึ้นมากมาย แต่ใช่ว่าธุรกิจกลุ่มนี้จะไปถึงความคาดหวังที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด เพื่อการเติบโตอย่างที่หวัง ธุรกิจ Tech Startup ของคุณอาจต้องพึ่งพา Platform ด้านการขายและการทำการตลาดแบบ Inbound Marketing อย่าง HubSpot CRM

 

โดยการทำการตลาดในยุคใหม่ ควรจะเป็นแบบ Omni-channel ที่จะเชื่อมต่อลูกค้าในทุกจุด Touchpoint ทั้งช่องทางออนไลน์ อย่าง Facebook, Instagram, Line OA, Market place ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางออฟไลน์ เช่น หน้าร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า, งานอีเวนต์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งระบบ HubSpot CRM นี้สามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย HubSpot CRM นอกจากจะช่วยเก็บข้อมูลแล้ว ยังเป็นตัวช่วยบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ตั้งแต่ Touchpoint แรก ก่อนเป็นลูกค้าไปจนถึงหลังเป็นลูกค้าแล้ว ด้วยฟีเจอร์หลัก ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

How to Imporve Customer Experience

 

  • HubSpot CRM ตัวช่วยจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกกิจกรรม ตั้งแต่รวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวังอย่างเป็นระบบ ทำให้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • Marketing Hub เครื่องมือทำการตลาดแบบดึงดูด หรือ Inbound Marketing ที่เริ่มตั้งแต่ Attract ด้วย Content ต่าง ๆ ผ่านช่องทางอย่างโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์, การ Engage มาเป็นลูกค้ามุ่งหวังผ่าน Call to Action ไปจนถึงการทำ Email Marketing และ Marketing Automation
  • Sales Hub ตัวช่วยบริหารงานขายและปิดการขายได้รวดเร็วมากขึ้น เช่น การทำ Lead Scoring เพื่อวัดความสนใจของลูกค้า, การบริหารจัดการและเก็บข้อมูลการทำงานของทีม Sales ไปจนถึง Sales Automation การวางแผนการขายแบบอัตโนมัติ
  • Service Hub เครื่องมือช่วยบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลุกค้า เพื่อเปลี่ยนลูกค้าของคุณให้กลายเป็นผู้บอกต่อ (Word of mouth) ธุรกิจของคุณให้ผู้อื่นได้รับรู้ เพื่อการเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุดของธุรกิจ ด้วยการทำ Cutomer Services ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น อีเมล แชท ระบบ Ticketing ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายและตรงจุด รวมทั้งมีฟีเจอร์วัดผลอื่น ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมให้ลูกค้า

ด้วยเหตุนี้เอง HubSpot CRM จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจ Tech&Startup ของคุณเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง Marketing, Sales และ Service ใน Platform เดียว โดยสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่

New call-to-action

 

อ่านบทความที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณ

COMMUNITY มีความสำคัญกับ STARTUP ช่วงเริ่มต้นอย่างไร

เก็บฐานข้อมูลลูกค้าให้ง่ายขึ้นได้ด้วย LINE + HUBSPOT CRM

การทำ CRM คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไรในการทำธุรกิจ

สามารถติดตามข่าวสารจาก Ourgreenfish ได้ที่ Facebook และ Twitter

 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts