<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024 (Update) 4/6

Audio Version
300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024 (Update) 4/6
20:01

การตลาดเป็นด้านสำคัญของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และเทคนิคที่ใช้ในการดึงดูด สื่อสาร และรักษาลูกค้า ในปี 2024 มีคำศัพท์ทางการตลาดมากมายที่ธุรกิจควรรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล คำศัพท์เหล่านี้จะถูกจำแนกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 

เช่น การตลาดดิจิทัล, การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละคำจะมีคำอธิบายและตัวอย่างที่ใช้ในบริบทของการตลาดในปัจจุบัน

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและข้อมูล (Research and Data-Driven Marketing)

 1. Consumer Insight Mining - การขุดค้นข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าโดยใช้วิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ตัวอย่าง: การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น, การวิจัยตลาด, และการวิเคราะห์พฤติกรรมออนไลน์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การตลาด.

 2. Predictive Modeling - การใช้โมเดลทางสถิติและเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายแนวโน้มการซื้อหรือพฤติกรรมลูกค้าในอนาคต ตัวอย่าง: การใช้โมเดลทำนายเพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดส่งโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป.

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Technology-Driven Marketing)

 1. IoT Marketing - การใช้อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เพื่อรวบรวมข้อมูลและมอบประสบการณ์การตลาดที่ส่วนบุคคลและทันเวลามากขึ้น ตัวอย่าง: การใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในบ้านเพื่อส่งข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการตามพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า.

 2. Blockchain for Marketing - การใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อรับประกันความโปร่งใสและความยุติธรรมในแคมเปญการตลาด ตัวอย่าง: การใช้บล็อคเชนเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของแคมเปญโฆษณาและป้องกันการฉ้อโกง.

  New call-to-action

การตลาดเน้นประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Marketing)

 1. Customer Experience Optimization - การปรับปรุงและมอบประสบการณ์ของลูกค้าที่ทุกจุดสัมผัสในการซื้อหรือการใช้งาน ตัวอย่าง: การออกแบบเว็บไซต์และแอพมือถือให้ใช้งานง่ายและมอบประสบการณ์ที่ไม่มีการหยุดชะงัก.

 2. Omnichannel Customer Engagement - การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตัวอย่าง: การให้บริการลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย, อีเมล, แอพ, และในร้านค้าด้วยข้อความที่สอดคล้องกัน.

การตลาดที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ (Adaptive and Flexible Marketing)

 1. Dynamic Pricing Strategies - การปรับราคาอย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขตลาด, ความต้องการของผู้บริโภค, หรือกิจกรรมทางการแข่งขัน ตัวอย่าง: การใช้อัลกอริธึมเพื่อปรับราคาสินค้าในเวลาจริงเพื่อแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซ.

 2. Real-Time Marketing Adjustments - การปรับแก้แคมเปญและกิจกรรมการตลาดในขณะที่เกิดขึ้น, ตามข้อมูลและผลตอบรับที่ได้รับจากลูกค้า ตัวอย่าง: การปรับเนื้อหาหรือข้อเสนอโปรโมชั่นอย่างรวดเร็วในระหว่างเหตุการณ์สดหรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.

การตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ (Emotional Engagement Marketing)

 1. Emotive Analytics - การใช้ข้อมูลเชิงอารมณ์เพื่อปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด ตัวอย่าง: การวิเคราะห์การตอบสนองทางอารมณ์ของผู้บริโภคต่อโฆษณาหรือเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแคมเปญต่อไป.

 2. Story-driven Customer Relationships - การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่อาศัยเรื่องราวที่ดึงดูดอารมณ์และความรู้สึก ตัวอย่าง: การสร้างแคมเปญที่เล่าเรื่องราวของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมีความหมาย.

การตลาดเชิงรุกในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย (Proactive Marketing in Challenging Environments)

 1. Crisis Management Marketing - การวางแผนและดำเนินการแคมเปญการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตหรือเหตุการณ์ที่ท้าทาย ตัวอย่าง: การเปลี่ยนแปลงข้อความและโทนของแคมเปญเพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบและการสนับสนุนชุมชนในช่วงวิกฤต.

 2. Agile Response Strategies - การปรับใช้กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและเร็วตอบสนองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในตลาด ตัวอย่าง: การปรับแคมเปญและกิจกรรมตลาดในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี.

Registration for CTA New Marketing Plan New Martech

การตลาดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Marketing)

 1. Experiential Marketing Campaigns - การออกแบบและดำเนินการแคมเปญที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์โดยตรงกับผู้บริโภคที่สามารถสร้างความทรงจำและการเชื่อมโยงทางอารมณ์ ตัวอย่าง: การจัดกิจกรรมที่เชิญชวนผู้บริโภคมาเข้าร่วมกิจกรรมหรือชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และโต้ตอบได้.

 2. Innovative Product Launch Techniques - การใช้เทคนิคที่ไม่เป็นแบบแผนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการสนทนา ตัวอย่าง: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผ่านการถ่ายทอดสดบนโซเชียลมีเดียหรือการใช้ AR/VR เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ก่อนใคร.

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเสียง (Voice-Driven Marketing)

 1. Voice Search Optimization - การปรับเนื้อหาและ SEO เพื่อให้ตอบสนองต่อการค้นหาด้วยเสียงที่เพิ่มขึ้น, เนื่องจากผู้บริโภคใช้ผู้ช่วยเสมือนจริงมากขึ้น ตัวอย่าง: การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ตอบคำถามทั่วไปที่ผู้บริโภคอาจถามผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เสียง.

 2. Voice-Activated Shopping - การใช้เทคโนโลยีเสียงเพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถทำธุรกรรมหรือซื้อสินค้าโดยไม่ต้องใช้มือ ตัวอย่าง: การเปิดใช้งานคำสั่งซื้อผ่าน Alexa หรือ Google Home.

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน (Sustainability-Driven Marketing)

 1. Sustainable Branding Initiatives - การเน้นย้ำถึงความยั่งยืนในแบรนด์และกิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง: การใช้แพคเกจจิ้งที่ย่อยสลายได้และการสื่อสารว่าแบรนด์ใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืน.

 2. Green Marketing Tactics - การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง: การเน้นย้ำเรื่องการลดการใช้พลาสติกในสินค้าและการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต.

การตลาดที่มุ่งเน้นการเข้าถึงทั่วโลก (Global Access Marketing)

 1. Global Market Segmentation - การแบ่งส่วนตลาดทั่วโลกอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้แคมเปญและผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจากวัฒนธรรมต่างๆ ตัวอย่าง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเพณีหรือรสนิยมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค.

 2. Cross-Cultural Marketing Strategies - การใช้กลยุทธ์ที่นำเสนอข้อความและสื่อการตลาดที่เข้าใจและยอมรับได้ในหลายวัฒนธรรม ตัวอย่าง: การใช้ภาพและข้อความที่ไม่ขึ้นกับวัฒนธรรมเฉพาะเพื่อสื่อสารคุณค่าของแบรนด์อย่างกว้างขวาง.

การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ (Integrated Digital Marketing)

 1. Digital Ecosystem Development - การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เชื่อมโยงช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และแอพมือถือเพื่อมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ ตัวอย่าง: การรวม CRM และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพ.

 2. Multi-channel Campaign Coordination - การประสานงานแคมเปญที่ใช้หลายช่องทางเพื่อรับประกันว่าข้อความและแบรนด์ได้รับการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง: การใช้ข้อความแบรนด์ที่สอดคล้องกันในทุกช่องทางตั้งแต่โฆษณาดิจิทัลไปจนถึงอีเมลและโปรโมชั่นทางโซเชียลมีเดีย.

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบ (Accountability-Driven Marketing)

 1. Transparent Reporting - การใช้การรายงานที่โปร่งใสเพื่อแสดงผลลัพธ์ของแคมเปญต่างๆ และอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจที่ข้อมูลขับเคลื่อน ตัวอย่าง: การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์แคมเปญอย่างเปิดเผยเพื่อสร้างความไว้วางใจและปรับปรุงกลยุทธ์ต่อไป.

 2. Marketing Performance Metrics - การใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ชัดเจนเพื่อประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด ตัวอย่าง: การติดตาม KPIs เช่น ROI, การเข้าถึง, และการแปลงเพื่อประเมินความสำเร็จของการลงทุนทางการตลาด.

การตลาดเชิงนวัตกรรมและปรับตัว (Innovative and Adaptive Marketing)

 1. Tech-Enhanced Experiences - การใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริโภค ตัวอย่าง: การใช้ VR หรือ AR ในการจำลองสถานการณ์การใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้า, เพิ่มมิติใหม่ในการทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนการซื้อ.

 2. Rapid Prototyping Marketing - การใช้วิธีการโปรโตไทป์เร็วเพื่อทดสอบและปรับปรุงแคมเปญการตลาดในขั้นตอนแรกๆ ตัวอย่าง: การสร้างเวอร์ชันต้นแบบของโฆษณาดิจิทัลหลายแบบและทดสอบในกลุ่มเป้าหมายเพื่อเลือกแนวทางที่ได้ผลที่สุดก่อนการปรับใช้ระดับกว้าง.

การตลาดเน้นความร่วมมือและชุมชน (Collaborative and Community-focused Marketing)

 1. Community-driven Content Creation - การสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน, ช่วยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมโดยตรงในการสร้างและแบ่งปันเนื้อหา ตัวอย่าง: การชวนผู้บริโภคให้ส่งเรื่องราวหรือภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ในแคมเปญโซเชียลมีเดีย.

 2. Partner Network Campaigns - การเปิดตัวแคมเปญที่ใช้เครือข่ายของพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม ตัวอย่าง: การร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆ ที่มีผู้ติดตามเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันเพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหาและโปรโมชั่น.

การตลาดด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced Analytics Marketing)

 1. Advanced Customer Analytics - การใช้เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลลูกค้า, ช่วยให้สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่าง: การวิเคราะห์รูปแบบการซื้อและความชอบส่วนตัวเพื่อปรับแต่งข้อเสนอที่ตรงใจ.

 2. AI-driven Predictive Insights - การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายพฤติกรรมลูกค้าและแนวโน้มตลาดในอนาคต ตัวอย่าง: การใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และทำนายผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และ ROI อย่างรวดเร็ว.

การตลาดที่ใช้ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience-Driven Marketing)

 1. User Interface Optimization - การปรับปรุงอินเทอร์เฟสของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการใช้งาน ตัวอย่าง: การปรับแต่งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อให้มีการนำทางที่ง่ายดายและการโต้ตอบที่ชัดเจน, เพิ่มการมีส่วนร่วมและการแปลงข้อมูล.

 2. Personalized User Journeys - การออกแบบเส้นทางการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ปรับแต่งได้ตามนิสัยและความชอบของแต่ละบุคคล ตัวอย่าง: การใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีการเชื่อมโยงส่วนตัว, มอบคำแนะนำหรือข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา.

  How to Imporve Customer Experience

การตลาดด้วยการเชื่อมโยงอัจฉริยะ (Intelligent Connectivity Marketing)

 1. Smart Device Targeting - การใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อกำหนดเป้าหมายและปรับแต่งแคมเปญ ตัวอย่าง: การส่งข้อความโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษโดยตรงไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคเมื่อพวกเขาเข้าใกล้จุดขาย.

 2. IoT Marketing Automation - การใช้อุปกรณ์ IoT เพื่ออัตโนมัติและปรับปรุงแคมเปญการตลาด ตัวอย่าง: การใช้อุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะเพื่อส่งโฆษณาหรือข้อมูลโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานในบ้านของลูกค้า.

การตลาดแบบยั่งยืนและจริยธรรม (Sustainable and Ethical Marketing)

 1. Green Marketing Campaigns - การพัฒนาแคมเปญที่เน้นความยั่งยืน ตัวอย่าง: การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เช่น โปรดักส์ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีจริยธรรม.

 2. Ethical Consumerism Promotion - การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคที่จริยธรรม ตัวอย่าง: การเน้นการบริโภคที่รับผิดชอบและการสนับสนุนแบรนด์ที่ทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม.

การตลาดที่เน้นความร่วมมือของผู้บริโภค (Consumer Collaboration Marketing)

 1. Crowdsourcing Ideas - การเชิญชวนผู้บริโภคให้เสนอไอเดียและข้อเสนอเพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการตลาด ตัวอย่าง: การเปิดเวทีออนไลน์ให้ลูกค้าสามารถแชร์ความคิดเห็นและความต้องการ, ซึ่งช่วยในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น.

 2. User-Generated Content Promotions - การใช้เนื้อหาที่สร้างโดยผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง: การจัดการแข่งขันภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ลูกค้าสามารถส่งผลงานของตนเพื่อโอกาสในการชนะรางวัลและได้เห็นผลงานของตนถูกใช้ในแคมเปญโฆษณา.

การตลาดโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology Marketing)

 1. Machine Learning Optimization - การใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด ตัวอย่าง: การปรับเนื้อหาและกำหนดเป้าหมายโฆษณาโดยอัตโนมัติตามข้อมูลการตอบสนองของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม.

 2. Blockchain-based Transparency - การใช้บล็อกเชนเพื่อสร้างความโปร่งใสในแคมเปญการตลาด ตัวอย่าง: การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรับประกันต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์และแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน.

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและประสบการณ์ (Data and Experience-Driven Marketing)

 1. Integrated Data Platforms - การใช้แพลตฟอร์มข้อมูลเชื่อมโยงเพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง: การรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย, ธุรกรรมออนไลน์, และการตอบสนองแคมเปญเพื่อสร้างข้อมูลลูกค้าแบบโฮลิสติก.

 2. Experiential AI Interfaces - การใช้ AI สร้างส่วนติดต่อที่ปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าตามข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา ตัวอย่าง: ส่วนติดต่อ AI ที่สามารถตอบคำถามของลูกค้า, แนะนำผลิตภัณฑ์, และปรับเปลี่ยนการแสดงผลข้อมูลในเวลาจริงตามความสนใจของแต่ละบุคคล.

การตลาดโฟกัสการสร้างคุณค่าสำหรับลูกค้า (Customer Value Creation Marketing)

 1. Value Creation Workshops - การจัดการประชุมหรือเวิร์กช็อปที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถร่วมมือในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง: การจัดเวิร์กช็อปที่ลูกค้าสามารถทดสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, ซึ่งช่วยให้แบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น.

 2. Customer Co-creation Platforms - การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสร่วมออกแบบหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง: พอร์ทัลออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถเลือกส่วนผสมหรือคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับสินค้า, เช่น การออกแบบรองเท้าหรือเคสโทรศัพท์ตามความชอบส่วนตัว.

การตลาดที่ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time Data Marketing)

 1. Live Data Feeds - การใช้ข้อมูลสดเพื่อปรับแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง: การตั้งค่าดิสเพลย์โฆษณาดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนข้อเสนอและข้อความตามสภาพอากาศหรือเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง.

 2. Real-Time Personalization - การปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าแบบเรียลไทม์ให้สอดคล้องกับการโต้ตอบล่าสุดและพฤติกรรมการเรียกดู ตัวอย่าง: การปรับเนื้อหาและโปรโมชั่นในเว็บไซต์เพื่อสะท้อนความสนใจของผู้บริโภคที่กำลังดูหน้าสินค้า.

การตลาดด้วยการเชื่อมต่อทางสังคมและชุมชน (Social and Community-Connected Marketing)

 1. Social Listening Tools - การใช้เครื่องมือสำหรับฟังและวิเคราะห์การสนทนาบนโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการและความรู้สึกของลูกค้า ตัวอย่าง: การใช้เครื่องมือที่ติดตามแฮชแท็ก, ความคิดเห็น, และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด.

 2. Community Engagement Programs - การออกแบบโปรแกรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน ตัวอย่าง: การสร้างแคมเปญที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครหรือการระดมทุนที่มีผลบวกต่อสังคม.

การตลาดแบบปรับตัวตามตัวบุคคล (Individualized Adaptive Marketing)

 1. Customizable Product Options - การให้ลูกค้ามีโอกาสปรับแต่งสินค้าตามความชอบส่วนตัว ตัวอย่าง: แบรนด์แฟชั่นที่เสนอตัวเลือกสำหรับการเลือกผ้า, สี, และเพิ่มการปักชื่อบนเสื้อผ้า.

 2. Adaptive Content Delivery - การปรับเนื้อหาตามพฤติกรรมและตำแหน่งของผู้ใช้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสมที่สุด ตัวอย่าง: ระบบสตรีมมิ่งวิดีโอที่ปรับแนะนำรายการตามประวัติการรับชมและเวลาของวัน.

  Customer Feedback Management

เทคนิคการรับมือกับ Disruptive Challenger: คู่แข่งที่คุณต้องรู้ในยุคดิจิทัล
ทำไมคุณถึงต้องรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ Digital Marketing ก่อนที่จะทำการตลาดออนไลน์
79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้
300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024
คำศัพท์คำที่  1-50  |  51-100  |  101-150  |  151-200  |  201-250  |  251-300

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast