<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024 (Update) 2/6

Audio Version
300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024 (Update) 2/6
16:38

การตลาดเป็นด้านสำคัญของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และเทคนิคที่ใช้ในการดึงดูด สื่อสาร และรักษาลูกค้า ในปี 2024 มีคำศัพท์ทางการตลาดมากมายที่ธุรกิจควรรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล คำศัพท์เหล่านี้จะถูกจำแนกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 

เช่น การตลาดดิจิทัล, การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละคำจะมีคำอธิบายและตัวอย่างที่ใช้ในบริบทของการตลาดในปัจจุบัน

 

การตลาดผ่านนวัตกรรมการเล่าเรื่อง (Innovative Storytelling Marketing)

 1. Transmedia Storytelling - การใช้หลายแพลตฟอร์มสื่อเพื่อเล่าเรื่องราวแบรนด์ที่สอดคล้องกัน ตัวอย่าง: การสร้างแคมเปญที่มีวิดีโอ, พ็อดคาสต์, และบล็อกเพื่อเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์.

 2. Narrative Marketing - การใช้การเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงผู้บริโภคกับแบรนด์ในรูปแบบที่มีอารมณ์และส่วนร่วม ตัวอย่าง: การนำเสนอเรื่องราวของผู้ก่อตั้งแบรนด์เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า.

การตลาดผ่านเทคโนโลยีข้อมูล (Data-Driven Marketing)

 1. Customer Data Platforms (CDP) - แพลตฟอร์มที่รวบรวมและจัดการข้อมูลลูกค้าจากหลายแหล่งเพื่อสร้างมุมมองที่ครบถ้วนของแต่ละลูกค้า ตัวอย่าง: การใช้ CDP เพื่อสร้างแคมเปญที่ปรับแต่งส่วนบุคคลได้แม่นยำมากขึ้น.

 2. Predictive Customer Behavior Modeling - การใช้โมเดลเชิงพยากรณ์เพื่อทำนายพฤติกรรมของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายเวลาที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลแคมเปญ.

การตลาดที่มีความรับผิดชอบ (Ethical Marketing)

 1. Sustainability Marketing - การใช้ข้อความและกลยุทธ์ที่เน้นความยั่งยืนเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง: การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลผ่านแคมเปญการตลาด.

 2. Ethical Brand Positioning - การสร้างตำแหน่งแบรนด์ที่ตอบสนองต่อความเป็นจริงทางสังคมและจริยธรรม ตัวอย่าง: การเน้นย้ำค่านิยมแบรนด์ที่สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลาย.

การตลาดระหว่างบุคคล (Interpersonal Marketing)

 1. Relationship Marketing - การตลาดที่เน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ตัวอย่าง: โปรแกรมความภักดีที่มอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าประจำ.

 2. Personalized Communication - การส่งข้อความที่ปรับแต่งตามข้อมูลและความชอบของแต่ละบุคคล ตัวอย่าง: การใช้ข้อมูลจากประวัติการซื้อเพื่อส่งข้อเสนอที่เกี่ยวข้องตรงตามความต้องการของลูกค้า.

Registration for CTA New Marketing Plan New Martech

การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing)

 1. Proactive Engagement - กลยุทธ์การตลาดที่ริเริ่มการติดต่อกับลูกค้าก่อนที่พวกเขาจะแสดงความต้องการ ตัวอย่าง: การเสนอคำแนะนำและโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลก่อนหน้าวันหยุดยาว.

 2. Lead Nurturing - กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำที่ยังไม่พร้อมซื้อโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ ตัวอย่าง: การส่งอีเมลเนื้อหาที่มีค่าเพื่อสร้างความเชื่อถือก่อนเสนอการขาย.

การตลาดโซลูชันเฉพาะ (Solution-specific Marketing)

 1. Solution Selling - กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ลูกค้ามี ตัวอย่าง: การนำเสนอซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารในทีม.

 2. Consultative Marketing - การใช้การเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตัวอย่าง: การเสนอวิธีการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจของลูกค้าหลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียด.

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Technology-driven Marketing)

 1. AI-driven Marketing - การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนแคมเปญการตลาด ตัวอย่าง: การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างโปรโมชั่นส่วนบุคคล.

 2. Blockchain for Transparency - การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในแคมเปญการตลาด ตัวอย่าง: การใช้บล็อกเชนในการตรวจสอบและรายงานผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาอย่างเปิดเผย.

  New call-to-action

การตลาดผ่านมัลติแชนแนล (Multichannel Marketing)

 1. Omnichannel Marketing - กลยุทธ์การตลาดที่สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่มีรอยต่อผ่านหลายช่องทาง ตัวอย่าง: การสร้างประสบการณ์การช้อปที่สอดคล้องกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์.

 2. Cross-channel Marketing - การใช้หลายช่องทางการตลาดเพื่อสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง: การโปรโมตผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโฆษณาประเภทดิสเพลย์พร้อมกัน.

การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing)

 1. Integrated Marketing Communications (IMC) - การใช้การสื่อสารการตลาดผ่านหลายช่องทางและเทคนิคเพื่อให้ข้อความและประสบการณ์ของแบรนด์สม่ำเสมอ ตัวอย่าง: การจัดการแคมเปญที่มีส่วนประกอบทั้งโฆษณาดิจิทัล, โปรโมชั่นพิเศษในร้านค้า, และแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ที่มีข้อความที่ตรงกัน.

 2. Holistic Marketing - การเข้าใจและการประยุกต์ใช้ทุกส่วนของประสบการณ์แบรนด์เพื่อสร้างมูลค่าและความสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวอย่าง: การนำประสบการณ์ลูกค้า, การวิจัยตลาด, และการวิเคราะห์ข้อมูลมาผสานกับกลยุทธ์การตลาด.

การตลาดเพื่อสังคมและความยั่งยืน (Social and Sustainable Marketing)

 1. Social Marketing - การใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม ตัวอย่าง: แคมเปญการตลาดที่ส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะเพื่อลดมลพิษ.

 2. Cause-Related Marketing - การร่วมมือระหว่างองค์กรกับสาเหตุทางสังคมเพื่อสร้างผลกำไรและประโยชน์สังคมในเวลาเดียวกัน ตัวอย่าง: การเป็นพันธมิตรกับองค์กรการกุศลในแคมเปญที่บริจาคส่วนหนึ่งของยอดขายเข้ากองทุนการศึกษา.

การตลาดโดยการบูรณาการข้อมูล (Data-Integrated Marketing)

 1. Real-Time Marketing - การปรับและตอบสนองต่อสถานการณ์ตลาดและการโต้ตอบของลูกค้าในเวลาจริง ตัวอย่าง: การปรับเนื้อหาและข้อเสนอแนะของโฆษณาบนโซเชียลมีเดียตามข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เก็บได้.

 2. Database Marketing - การใช้ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายและส่งมอบข้อความการตลาดที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล ตัวอย่าง: การใช้ข้อมูลประวัติการซื้อเพื่อออกแบบแคมเปญอีเมลที่เฉพาะเจาะจง.

  New call-to-action

การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)

 1. Referral Programs - การเสนอรางวัลหรือข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่แนะนำผู้ใช้ใหม่เข้ามายังธุรกิจ ตัวอย่าง: โปรแกรมอ้างอิงที่ให้ส่วนลดหรือบริการฟรีเมื่อลูกค้าเดิมแนะนำเพื่อน.

 2. Partner Marketing - การร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อสร้างแคมเปญที่มีประโยชน์ร่วมกัน ตัวอย่าง: การเป็นพันธมิตรกับแบรนด์เสื้อผ้าเพื่อสร้างคอลเลกชันเสื้อผ้าแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.

การตลาดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Performance Marketing)

 1. Cost-Per-Action (CPA) - โมเดลการตลาดที่ผู้โฆษณาจ่ายเงินเฉพาะเมื่อมีการดำเนินการที่ต้องการเกิดขึ้น เช่น การลงทะเบียนหรือการขาย ตัวอย่าง: โฆษณาที่จ่ายเงินตามจำนวนการลงทะเบียนที่ได้รับ.

 2. Performance Tracking - การใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแคมเปญต่างๆ ตัวอย่าง: การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาตามเว็บ.

การตลาดแบบผสาน (Hybrid Marketing)

 1. Hybrid Events - การจัดกิจกรรมที่มีทั้งส่วนของการเข้าร่วมตัวเป็นๆและออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น ตัวอย่าง: การจัดการประชุมทางธุรกิจที่ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบสดและผ่านเว็บ.

 2. Content Amplification - การใช้ช่องทางการตลาดหลายช่องทางเพื่อขยายและเพิ่มการเข้าถึงของเนื้อหา ตัวอย่าง: การใช้โซเชียลมีเดีย, อีเมล, และพาร์ทเนอร์เพื่อกระจายบล็อกโพสต์.

การตลาดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Marketing)

 1. Gamification - การใช้เทคนิคเกมในการตลาดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างความสนุกสนาน ตัวอย่าง: การสร้างแอพที่มีรางวัลสะสมเมื่อลูกค้าทำธุรกรรม.

 2. Interactive Ads - โฆษณาที่ผู้ชมสามารถโต้ตอบได้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการจดจำแบรนด์ ตัวอย่าง: โฆษณาวิดีโอที่มีตัวเลือกให้ผู้ชมโต้ตอบเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์.

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลลูกค้า (Customer Data-Driven Marketing)

 1. Segmentation - การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะเฉพาะเพื่อปรับแต่งข้อความและเสนอขายที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา ตัวอย่าง: การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามอายุ, สถานะทางสังคม, หรือพฤติกรรมการซื้อ.

 2. Customer Insights - การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การตลาด ตัวอย่าง: การใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า.

  New call-to-action

การตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่ (Next-Generation Digital Marketing)

 1. Virtual Assistants - การใช้ผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าและเสนอความช่วยเหลือ ตัวอย่าง: การใช้แชทบอทในเว็บไซต์เพื่อตอบคำถามของลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์.

 2. Machine Learning in Advertising - การใช้เครื่องมือเรียนรู้ของเครื่องในการปรับปรุงและการเปิดเผยโฆษณาอัตโนมัติ ตัวอย่าง: การใช้เทคโนโลยีในการจำแนกและเป้าหมายโฆษณาตามความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค.

การตลาดแบบมีส่วนร่วมทางอารมณ์ (Emotional Engagement Marketing)

 1. Emotional Branding - การสร้างแบรนด์โดยใช้อารมณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้า ตัวอย่าง: การนำเสนอแคมเปญที่โดดเด่นด้วยเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างความสุข.

 2. Story-Driven Experiences - การใช้เรื่องราวและประสบการณ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวอย่าง: การจัดงานประสบการณ์ที่ลูกค้าสามารถเข้าร่วมเรื่องราวของแบรนด์และเชื่อมต่อในระดับอารมณ์.

การตลาดสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ (Marketing for New Generations)

 1. Gen Z Marketing - การตลาดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์และดึงดูดความสนใจของเจเนอเรชั่น Z ตัวอย่าง: การใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นและสื่อโซเชียลมีเดียที่เน้นความเป็นจริงและความสร้างสรรค์.

 2. Millennial Engagement - การเน้นการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับคนรุ่นมิลเลนเนียลผ่านค่านิยมและเป้าหมายที่สำคัญของพวกเขา ตัวอย่าง: การสร้างโครงการที่เน้นการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ.

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่า (Value-Driven Marketing)

 1. Value Proposition - การสื่อสารประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวอย่าง: การเน้นย้ำคุณสมบัติเฉพาะที่แยกผลิตภัณฑ์ออกจากคู่แข่ง.

 2. Value-based Pricing - กลยุทธ์การตั้งราคาที่อิงตามความรู้สึกคุ้มค่าและประสิทธิผลที่ลูกค้าได้รับมากกว่าต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง: การตั้งราคาสินค้าสูงขึ้นเพราะมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและบริการหลังการขายที่เยี่ยมยอด.

การตลาดที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Relationship-focused Marketing)

 1. Community Building - การสร้างกลุ่มหรือชุมชนออนไลน์ที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความภักดีต่อแบรนด์ ตัวอย่าง: การจัดตั้งฟอรัมออนไลน์ที่สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์.

 2. Long-term Customer Engagement - การวางแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าปัจจุบันและเพิ่มการมีส่วนร่วมในระยะยาว ตัวอย่าง: โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ที่มอบสิทธิพิเศษและรางวัลสำหรับการซื้อซ้ำ.

  New call-to-action

การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)

 1. Holistic Brand Experiences - การออกแบบประสบการณ์ลูกค้าที่ครอบคลุมทุกจุดสัมผัสกับแบรนด์เพื่อมอบความสอดคล้องและคุณภาพที่สูง ตัวอย่าง: การให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องจากออนไลน์ไปจนถึงออฟไลน์ด้วยข้อความและคุณภาพที่เหมือนกัน.

 2. Integrated Marketing Solutions - การใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสานทั้งการตลาดแบบดั้งเดิมและดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของลูกค้า ตัวอย่าง: การใช้ทั้งโฆษณาทีวีและแคมเปญโซเชียลมีเดียในการโปรโมตเหตุการณ์สำคัญ.

การตลาดด้วยนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Marketing)

 1. Social Impact Strategies - การใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นการสร้างผลกระทบทางสังคมและปรับปรุงชุมชน ตัวอย่าง: โครงการที่มุ่งลดขยะพลาสติกในการผลิตและบรรจุภัณฑ์.

 2. Ethical Consumerism Campaigns - การส่งเสริมแคมเปญที่สนับสนุนการบริโภคที่รับผิดชอบและจริยธรรม ตัวอย่าง: การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยไม่ใช้แรงงานทาสหรือใช้วัสดุที่ได้มาอย่างยั่งยืน.

การตลาดเชิงกลยุทธ์และเชิงสร้างสรรค์ (Strategic and Creative Marketing)

 1. Creative Content Development - การสร้างเนื้อหาที่ไม่เพียงแต่แจ้งเตือนแต่ยังมีส่วนร่วมและกระตุ้นอารมณ์ผู้บริโภค ตัวอย่าง: การผลิตวิดีโอและโพสต์บล็อกที่ใช้เล่าเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง.

 2. Brand Storytelling - การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อผสมผสานเอกลักษณ์แบรนด์เข้ากับเรื่องราวที่สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของผู้บริโภค ตัวอย่าง: การนำเสนอแคมเปญที่เล่าเรื่องราวของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วประสบความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิต.

การตลาดที่เน้นความยั่งยืน (Sustainability-focused Marketing)

 1. Green Marketing - การใช้แคมเปญและกลยุทธ์ที่เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ตัวอย่าง: การโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้หรือมีการรับรองเป็นสินค้าเขียว.

 2. Corporate Social Responsibility (CSR) - การรวมค่านิยมและกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ตัวอย่าง: โครงการที่แบรนด์สร้างหรือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน, การบริจาคสำหรับการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม.

Contact Sales Add line

เทคนิคการรับมือกับ Disruptive Challenger: คู่แข่งที่คุณต้องรู้ในยุคดิจิทัล
ทำไมคุณถึงต้องรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ Digital Marketing ก่อนที่จะทำการตลาดออนไลน์
79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้
300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024
คำศัพท์คำที่  1-50  |  51-100  |  101-150  |  151-200  |  201-250  |  251-300

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast