<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024 (Update) 5/6

Audio Version
300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024 (Update) 5/6
20:08
การตลาดเป็นด้านสำคัญของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และเทคนิคที่ใช้ในการดึงดูด สื่อสาร และรักษาลูกค้า ในปี 2024 มีคำศัพท์ทางการตลาดมากมายที่ธุรกิจควรรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล คำศัพท์เหล่านี้จะถูกจำแนกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 
เช่น การตลาดดิจิทัล, การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละคำจะมีคำอธิบายและตัวอย่างที่ใช้ในบริบทของการตลาดในปัจจุบัน

การตลาดที่ใช้แพลตฟอร์มข้ามฟังก์ชัน (Cross-Functional Platform Marketing)

 1. Integrated CRM Systems - การใช้ระบบจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่บูรณาการกับการตลาด, ขาย, และบริการลูกค้าเพื่อรักษาความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่าง: CRM ที่อัปเดตข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ให้ทีมทั้งหมดใช้ข้อมูลนั้นในการติดต่อกลับ.

 2. Multi-Platform Engagement - การใช้หลายแพลตฟอร์มเพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ต่อเนื่องตลอดทั้งการเดินทางของลูกค้า ตัวอย่าง: การใช้โซเชียลมีเดีย, แอพมือถือ, และเว็บไซต์ในการประสานข้อความและข้อเสนอแบบซิงโครไนซ์.

การตลาดที่ใช้เครื่องมืออัจฉริยะ (Intelligent Tool Utilization Marketing)

 1. AI-Enhanced Predictive Marketing - การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายความต้องการของลูกค้าและปรับแต่งแคมเปญตามนั้น ตัวอย่าง: AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อและความสนใจเพื่อสร้างโฆษณาและข้อเสนอที่เป็นส่วนตัว.

 2. Automation in Customer Service - การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสอดคล้องในการบริการลูกค้า ตัวอย่าง: การใช้บอทแชทเพื่อตอบคำถามเบื้องต้นและบริหารจัดการปัญหาซ้ำๆ ที่ลูกค้ามี.

  New call-to-action

การตลาดดิจิทัลที่ตอบสนองแบบไดนามิก (Dynamic Responsive Digital Marketing)

 1. Real-time Content Adaptation - การปรับเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาหรือข้อเสนอแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ ตัวอย่าง: การปรับเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยทันทีเมื่อมีการตรวจจับความสนใจพิเศษจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, เช่น การเน้นคุณสมบัติหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง.

 2. Responsive Marketing Automation - การใช้ระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อข้อมูลและพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อปรับแต่งการตลาดและการสื่อสาร ตัวอย่าง: ระบบที่อัพเดทข้อเสนอหรือข้อความโปรโมชั่นโดยอัตโนมัติบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ตามการโต้ตอบล่าสุดของผู้ใช้.

การตลาดที่ใช้ข้อมูลสำหรับการสร้างแบรนด์ (Data-driven Brand Building)

 1. Brand Sentiment Analysis - การใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อวัดและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าต่อแบรนด์ ตัวอย่าง: การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกบนโซเชียลมีเดียเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นและการตอบกลับของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญ.

 2. Predictive Branding Strategies - การใช้ข้อมูลทำนายเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเพื่อประเมินเทรนด์ในอนาคตและตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาส่วนประสมการตลาด.

การตลาดที่มุ่งมั่นในการสร้างความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty Marketing)

 1. Loyalty Reward Programs - การออกแบบโปรแกรมรางวัลที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อซ้ำและการมีส่วนร่วมของพวกเขาเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง: โปรแกรมที่ให้คะแนนสะสมที่ลูกค้าสามารถแลกเป็นส่วนลดหรือสินค้าฟรี.

 2. Customer Appreciation Initiatives - การดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณและเพิ่มความภักดีของลูกค้า ตัวอย่าง: การจัดงานพิเศษ, ของขวัญ, หรือข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าประจำ.

 

22 Examples of Customer Retention Strategies That Work

การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ (Integrated Digital Marketing)

 1. Omnichannel Marketing Strategies - การใช้กลยุทธ์การตลาดที่บูรณาการหลายช่องทางเพื่อให้สามารถมีการติดต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ตัวอย่าง: การสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ต่อเนื่องตั้งแต่ออนไลน์ไปยังออฟไลน์, โดยการใช้แอพมือถือ, เว็บไซต์, และร้านค้าปลีกที่เชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างราบรื่น.

 2. Data-Driven Channel Optimization - การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งกลยุทธ์ในแต่ละช่องทางการตลาด ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแต่ละช่องทางเช่น โซเชียลมีเดีย, อีเมล, และโฆษณาออนไลน์ เพื่อปรับใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ.

การตลาดผ่านวิดีโอและมัลติมีเดีย (Video and Multimedia Marketing)

 1. Video Content Optimization - การสร้างและปรับปรุงเนื้อหาวิดีโอเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าถึง ตัวอย่าง: การใช้ SEO สำหรับวิดีโอ, การเลือกหัวข้อและเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ, และการใช้การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการแสดงผล.

 2. Interactive Multimedia Campaigns - การใช้สื่อมัลติมีเดียที่มีปฏิสัมพันธ์สูงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ตัวอย่าง: การสร้างแคมเปญที่ใช้วิดีโอ, แอนิเมชั่น, และกราฟิกที่ผู้บริโภคสามารถโต้ตอบได้, เช่น แบบทดสอบหรือเกมในโฆษณา.

การตลาดที่เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Development Marketing)

 1. Agile Marketing Methods - การใช้แนวทาง Agile ในการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่าง: การทำงานในสไปรต์ที่สั้นและรวดเร็ว, การทดลองและปรับปรุงแคมเปญในรอบการทำงานที่เร็วขึ้น.

 2. Lifecycle Marketing - การออกแบบกลยุทธ์ที่ติดตามและสนับสนุนลูกค้าตลอดจนวัฒนธรรมการบริโภค ตัวอย่าง: การพัฒนาข้อเสนอและข้อความที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์และเพิ่มยอดขาย.

การตลาดโดยใช้แนวทางการตลาดแบบผสม (Hybrid Marketing Approaches)

 1. Phygital Marketing Strategies - การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ทางกายภาพและดิจิทัลเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เข้มข้นและจดจำได้ง่าย ตัวอย่าง: การติดตั้งป๊อปอัพสโตร์ที่มีอินเตอร์เฟสดิจิทัลซึ่งผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในทันทีหลังจากสัมผัสหรือทดลองผลิตภัณฑ์.

 2. Blended Customer Experiences - การมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นระหว่างออนไลน์และออฟไลน์, ช่วยให้ลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและคงที่ ตัวอย่าง: การออกแบบแอพมือถือที่ผู้บริโภคสามารถใช้สแกนผลิตภัณฑ์ในร้านค้าเพื่อดูรีวิวและค้นหาข้อเสนอพิเศษ.

  New Call-to-action

การตลาดเน้นการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement Focused Marketing)

 1. Social Media Interaction Campaigns - การสร้างแคมเปญที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันผ่านโซเชียลมีเดีย ตัวอย่าง: การใช้แชทบอทใน Facebook หรือ Instagram เพื่อโต้ตอบกับลูกค้าและแก้ไขข้อกังวลหรือส่งเสริมโปรโมชั่น.

 2. Community-Building Initiatives - การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างชุมชนรอบ ๆ แบรนด์, เช่น กลุ่มสนับสนุนหรือชุมชนออนไลน์ที่ผู้บริโภคสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ตัวอย่าง: การสร้างฟอรั่มหรือกลุ่ม Facebook สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อแชร์เคล็ดลับและการใช้งาน.

การตลาดดิจิทัลที่ยั่งยืน (Sustainable Digital Marketing)

 1. Eco-friendly Marketing Tools - การใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง: การเลือกใช้แพลตฟอร์มโฮสต์เว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานหมุนเวียนหรือมีนโยบายลดการปล่อยคาร์บอน.

 2. Sustainability Reporting in Marketing - การรวมการรายงานความยั่งยืนในเนื้อหาการตลาดเพื่อสะท้อนการมีส่วนร่วมของแบรนด์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่าง: การเผยแพร่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม CSR ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ของบริษัท.

การตลาดที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ (Adaptive and Flexible Marketing)

 1. Scenario-based Planning - การใช้การวางแผนตามสถานการณ์เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด ตัวอย่าง: การพัฒนาหลายสถานการณ์สำหรับแคมเปญการตลาดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามเศรษฐกิจหรือเทรนด์ตลาดใหม่ๆ.

 2. Dynamic Resource Allocation - การจัดสรรทรัพยากรการตลาดอย่างยืดหยุ่นตามประสิทธิผลและผลตอบรับของตลาด ตัวอย่าง: การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์เพื่อปรับการจัดสรรงบประมาณการตลาดในระหว่างแคมเปญ.

การตลาดที่มุ่งเน้นการเข้าถึงตลาดใหม่ (Market Expansion Focused Marketing)

 1. Market Development Strategies - การสำรวจและเจาะตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า ตัวอย่าง: การทำวิจัยและการทดสอบตลาดเพื่อระบุโอกาสในภูมิภาคหรือกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับการบริการเพียงพอ.

 2. Global Branding Initiatives - การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกโดยเน้นการสื่อสารและกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมต่างๆ ตัวอย่าง: การปรับปรุงสโลแกนและข้อความการตลาดเพื่อให้ตอบสนองและเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ.

การตลาดที่ใช้ประสิทธิภาพและอัตโนมัติ (Efficiency and Automation Marketing)

 1. Marketing Process Automation - การใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อลดภาระงานซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด ตัวอย่าง: การใช้โซลูชันการตลาดอัตโนมัติสำหรับการจัดการแคมเปญ, การจัดส่งอีเมล, และการวิเคราะห์ผลลัพธ์.

 2. Performance Tracking Systems - การใช้ระบบติดตามเพื่อวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดแบบเรียลไทม์ ตัวอย่าง: การติดตามการมีส่วนร่วมและการแปลงผ่านแดชบอร์ดอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับช่องทางการตลาดทั้งหมด.

  New call-to-action

การตลาดแบบบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยี (Data and Technology Integrated Marketing)

 1. Data Consolidation and Utilization - การรวมและใช้ข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่มีเป้าหมายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตัวอย่าง: การรวมข้อมูลจาก CRM, โซเชียลมีเดีย, และการซื้อขายออนไลน์เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของพฤติกรรมลูกค้าและปรับใช้ข้อเสนอแบบเฉพาะบุคคล.

 2. Advanced Analytics and Machine Learning - การใช้วิเคราะห์ขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตัดสินใจทางการตลาดอย่างชาญฉลาดและอัตโนมัติ ตัวอย่าง: การใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องในการทำนายความต้องการของตลาดและปรับเปลี่ยนแคมเปญตามประสิทธิภาพตามเวลาจริง.

การตลาดที่มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์เชิงรุก (Proactive Experience Marketing)

 1. Proactive Engagement Strategies - การพัฒนากลยุทธ์ที่ติดต่อลูกค้าอย่างรุกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมก่อนที่จะเกิดความต้องการ ตัวอย่าง: การสร้างแคมเปญที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความสนใจและความต้องการก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่.

 2. Predictive Customer Service - การใช้ข้อมูลเชิงพยากรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าก่อนที่จะพวกเขาจะรับรู้ถึงปัญหาเหล่านั้น ตัวอย่าง: การใช้ระบบการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือบริการและเข้าติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอแก้ไขก่อนที่จะเกิดการร้องเรียน.

การตลาดที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Marketing)

 1. Creative Content Campaigns - การสร้างและใช้งานเนื้อหาที่สร้างสรรค์และน่าดึงดูดใจซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ ตัวอย่าง: การใช้เรื่องราวที่เชื่อมโยงอารมณ์ผ่านวิดีโอ, กราฟิก, และเนื้อหาที่ใช้โต้ตอบ.

 2. Innovation-Driven Product Launches - การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก ตัวอย่าง: การใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อเสนอประสบการณ์ใหม่หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผ่านผลิตภัณฑ์.

การตลาดแบบผสมผสานเทคโนโลยีและปฏิสัมพันธ์ (Hybrid Technology and Interaction Marketing)

 1. Augmented Reality Experiences - การนำเสนอประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี AR ที่เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมจากลูกค้าในระดับที่ลึกขึ้น ตัวอย่าง: แอปที่อนุญาตให้ผู้บริโภคทดลองผลิตภัณฑ์เสมือนจริงในบ้านของตนเองก่อนทำการซื้อจริง.

 2. Interactive Digital Signage - การใช้ป้ายดิจิทัลที่โต้ตอบได้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับลูกค้าในร้านค้าหรือสถานที่จัดงาน ตัวอย่าง: จอแสดงผลที่ร้านค้าที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวและเลือกการโต้ตอบของผู้บริโภคเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่น.

  Loyalty Hub

การตลาดที่ใช้ข้อมูลพฤติกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ (Behavioral Data Real-Time Adaptation Marketing)

 1. Behavioral Triggers in Email Marketing - การใช้ข้อมูลพฤติกรรมเพื่อส่งอีเมลที่ตอบสนองและเฉพาะเจาะจงตามการโต้ตอบของลูกค้า ตัวอย่าง: การส่งอีเมลโปรโมชั่นทันทีเมื่อลูกค้าบันทึกสินค้าไว้ในรายการต้องการหรือดูสินค้าบนเว็บไซต์.

 2. Dynamic Website Personalization - การปรับแต่งเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ตามข้อมูลและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเพื่อมอบประสบการณ์ที่ส่วนตัวและเกี่ยวข้องมากขึ้น ตัวอย่าง: การปรับแสดงเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, และข้อเสนอบนหน้าแรกของเว็บไซต์ตามประวัติการเข้าชมของผู้ใช้.

การตลาดโฟกัสการเชื่อมโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง (Data Linkage and Machine Learning Marketing)

 1. Machine Learning for Content Optimization - การใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาตามการตอบสนองและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ความสำเร็จของโพสต์บนโซเชียลมีเดียและปรับปรุงเนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม.

 2. Integrated Customer Data Platforms - การใช้แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าที่บูรณาการซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเสนอข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอที่ปรับแต่งได้ ตัวอย่าง: การรวมข้อมูลจากการโต้ตอบออนไลน์, การซื้อขาย, และโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ.

การตลาดแบบปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptive Environment Marketing)

 1. Environmental Sensitivity Campaigns - การสร้างแคมเปญที่ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่าง: การพัฒนาโปรโมชั่นที่ใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ฤดูกาลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและยอดขาย.

 2. Context-Aware Marketing - การใช้ข้อมูลบริบทเพื่อปรับแต่งและเปิดใช้งานแคมเปญในทันทีที่มีความเกี่ยวข้องสูงสุด ตัวอย่าง: การเรียกใช้โฆษณาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้อยู่ใกล้ร้านค้าหรือมีพฤติกรรมเฉพาะที่เว็บไซต์.

การตลาดด้วยการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ (Engagement and Accountability Marketing)

 1. Transparent Marketing Practices - การนำเสนอแคมเปญการตลาดที่เน้นความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อลูกค้า ตัวอย่าง: การเปิดเผยข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์มาจากไหนและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน.

 2. Customer Feedback Loops - การสร้างช่องทางการสื่อสารที่ให้ลูกค้ามีโอกาสให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวอย่าง: การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หรือแอพมือถือให้ผู้ใช้ส่งความคิดเห็นและติดตามการตอบสนองของบริษัท.

การตลาดแบบมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ (Engaging and Creative Marketing)

 1. Narrative Marketing - การเล่าเรื่องผ่านแคมเปญการตลาดที่สร้างสรรค์เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าในระดับอารมณ์และเพิ่มความจำของแบรนด์ ตัวอย่าง: การใช้เรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงได้เพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องและการจดจำแบรนด์.

 2. Gamification in Marketing - การนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมในแคมเปญการตลาดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสนุกสนาน ตัวอย่าง: การสร้างแคมเปญที่มีรางวัลหรือคะแนนสะสมที่ผู้บริโภคสามารถรวบรวมได้จากการมีส่วนร่วมหรือการทำภารกิจ.

การตลาดเชิงพฤติกรรมและประสบการณ์ส่วนบุคคล (Behavioral and Personalized Experience Marketing)

 1. Behavioral Targeting - การใช้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำเสนอโฆษณาและเนื้อหาที่เป็นส่วนตัว ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บและประวัติการซื้อเพื่อส่งโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ.

 2. Personalized Content Streams - การให้ผู้บริโภคเลือกสตรีมเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ตามความสนใจและพฤติกรรมของพวกเขา ตัวอย่าง: การปรับใช้ระบบแนะนำในสตรีมมิ่งวิดีโอเพื่อแนะนำซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับรสนิยมของแต่ละบุคคล.

  How to Imporve Customer Experience

การตลาดเน้นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and Sustainability Marketing)

 1. Eco-Conscious Branding - การสร้างแบรนด์ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง: การใช้วัสดุที่ยั่งยืนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์.

 2. Sustainable Practice Campaigns - การเปิดตัวแคมเปญที่ส่งเสริมการใช้ปฏิบัติที่ยั่งยืน ตัวอย่าง: การสร้างโปรแกรมคืนขวดและแคมเปญการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

เทคนิคการรับมือกับ Disruptive Challenger: คู่แข่งที่คุณต้องรู้ในยุคดิจิทัล
ทำไมคุณถึงต้องรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ Digital Marketing ก่อนที่จะทำการตลาดออนไลน์
79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้
300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024
คำศัพท์คำที่  1-50  |  51-100  |  101-150  |  151-200  |  201-250  |  251-300

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast