<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

20 E-mail Marketing Metrics ที่คุณควรติดตาม

Audio Version
20 E-mail Marketing Metrics ที่คุณควรติดตาม
6:55

E-mail Marketing  ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของนักการตลาดดิจิทัล การวัดผลอย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังส่งมอบคุณค่าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้คือ 20 E-mail Marketing Metrics ที่คุณควรติดตามพร้อมกับวิธีการใช้งานและตัวอย่างประกอบ

 20 E-mail Marketing Metrics ที่คุณควรติดตาม

 1. อัตราการเปิดอีเมล (Open Rate)
  วัดจำนวนผู้ที่เปิดอีเมลของคุณ อัตรานี้บอกถึงความน่าสนใจของหัวข้ออีเมลที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น, หากคุณทดลองใช้หัวข้ออีเมลต่างๆ อัตราการเปิดสามารถบอกได้ว่าหัวข้อไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 2. อัตราการคลิกผ่าน (Click-Through Rate - CTR)
  แสดงถึงจำนวนคลิกที่ลิงค์ในอีเมลหารด้วยจำนวนอีเมลที่ถูกเปิด นี่คือตัวชี้วัดที่ดีเกี่ยวกับความสนใจที่ลูกค้ามีต่อเนื้อหาหรือข้อเสนอของคุณ

 3. อัตราการแปลง (Conversion Rate)
  วัดว่ามีกี่คนที่ได้รับอีเมลของคุณและทำการแปลงเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้จริง เช่น การสมัครสมาชิก การซื้อสินค้า เป็นต้น ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้เห็นว่าแคมเปญของคุณมีผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือไม่

 4. อัตราการเติบโตของรายชื่อผู้รับ (List Growth Rate)
  ตรวจสอบว่ารายชื่อผู้รับอีเมลของคุณเติบโตขึ้นเท่าไหร่ในช่วงเวลาหนึ่ง อัตรานี้ช่วยวัดว่าแคมเปญหรือกิจกรรมใดที่ช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกได้มากที่สุด

  New call-to-action
 5. อัตราการลบสมาชิก (Unsubscribe Rate)
  นี้คืออัตราที่ผู้รับเลือกที่จะออกจากรายชื่อสมาชิกของคุณ ตัวชี้วัดนี้สำคัญเพื่อช่วยคุณในการประเมินคุณภาพและความเกี่ยวข้องของเนื้อหาที่คุณส่งไป

 6. อัตราการบ่น (Complaint Rate)
  วัดจำนวนผู้ที่รายงานอีเมลของคุณเป็นสแปม ตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยป้องกันการถูกประเมินว่าเป็นผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ได้

 7. อัตราการถูกเปิดซ้ำ (Repeat Open Rate)
  ติดตามจำนวนครั้งที่อีเมลเดียวถูกเปิดซ้ำๆ โดยผู้รับเดียวกัน ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้รู้ว่าเนื้อหาหรือข้อเสนอของคุณมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด

 8. เวลาในการอ่านอีเมล (Email Reading Time)
  ประเมินเวลาที่ผู้รับใช้ในการอ่านอีเมลของคุณ ตัวชี้วัดนี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของเนื้อหา

 9. อัตราการคลิกต่อเปิด (Click-to-Open Rate - CTOR)
  วัดประสิทธิภาพของเนื้อหาในอีเมลโดยเปรียบเทียบจำนวนคลิกที่ลิงค์กับจำนวนการเปิดอีเมล ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงคุณภาพของการนำเสนอในอีเมลของคุณ

  New Marketing Plan MarTech Plan
 10. อัตราส่งถึงผู้รับ (Delivery Rate)
  คำนวณจากจำนวนอีเมลที่ส่งถึงผู้รับเป็นอัตราส่วนของอีเมลที่ถูกส่งออกไป ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้เข้าใจถึงคุณภาพของรายชื่ออีเมลและประสิทธิภาพของการจัดการรายชื่อ

 11. อัตราผู้รับที่ใช้งาน (Active Recipients Rate)
  วัดจำนวนผู้รับที่มีส่วนร่วมกับอีเมลของคุณอย่างสม่ำเสมอ เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ความภักดีและความสนใจของผู้รับในระยะยาว

 12. อัตราอีเมลที่ถูกละเลย (Neglect Rate)
  วัดจำนวนอีเมลที่ไม่ได้รับการคลิกหรือการเปิดเลย แม้จะมีการส่งถึงผู้รับอย่างถูกต้อง ตัวชี้วัดนี้บอกเกี่ยวกับความสำเร็จของการจัดการและการนำเสนอเนื้อหา

 13. อัตราการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Retention Rate through Emails)
  วัดว่ามีกี่คนที่ยังคงอยู่กับแบรนด์ของคุณหลังจากได้รับอีเมลจากคุณ ตัวชี้วัดนี้สำคัญสำหรับการวัดผลลัพธ์ของการดูแลลูกค้าผ่านทางอีเมล

 14. อัตราการซื้อซ้ำผ่านอีเมล (Email Driven Re-purchase Rate)
  วัดจำนวนลูกค้าที่ทำการซื้อซ้ำหลังจากได้รับการส่งเสริมการขายผ่านอีเมล ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้เห็นว่าอีเมลของคุณมีความสำคัญอย่างไรในการกระตุ้นการซื้อซ้ำ

  คำศัพท์ Digital Marketing
 15. อัตราการมีส่วนร่วมระยะยาว (Long-Term Engagement Rate)
  วัดการมีส่วนร่วมของผู้รับกับแบรนด์ของคุณในระยะยาวผ่านอีเมล ตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านการสื่อสารทางอีเมล

 16. อัตราการตอบกลับอีเมล (Email Reply Rate)
  คำนวณจากจำนวนคำตอบที่คุณได้รับจากอีเมลที่คุณส่งไป ตัวชี้วัดนี้เป็นสัญญาณของการมีส่วนร่วมและความสนใจในการสื่อสารสองทางกับลูกค้า

 17. อัตราการสมัครใหม่ผ่านอีเมล (Email Subscription Rate)
  วัดจำนวนการสมัครใหม่ที่เกิดจากอีเมล ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้เห็นว่าแคมเปญอีเมลของคุณมีประสิทธิภาพในการดึงดูดผู้ติดตามใหม่มากน้อยเพียงใด

 18. อัตราการคลิกบนมือถือ (Mobile Click Rate)
  แยกการวัดอัตราการคลิกที่เกิดจากผู้ใช้มือถือ สำคัญในยุคที่การใช้งานอีเมลผ่านมือถือมีมากขึ้น บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการออกแบบและเนื้อหาอีเมลที่เหมาะสมกับอุปกรณ์เหล่านั้น

 19. อัตราการใช้งานข้อเสนอในอีเมล (Email Offer Usage Rate)
  วัดประสิทธิภาพของข้อเสนอหรือโปรโมชั่นที่คุณให้ไปในอีเมล ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้รู้ว่าลูกค้าให้ความสนใจและตอบสนองต่อข้อเสนอของคุณมากน้อยเพียงใด

 20. อัตราการทดลองใช้ผ่านอีเมล (Email Trial Sign-up Rate)
  วัดจำนวนการลงทะเบียนทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากอีเมล สะท้อนถึงการสนับสนุนการตัดสินใจลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณผ่านการสื่อสารทางอีเมล

การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณอย่างมีประสิทธิผล และสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงกับลูกค้าของคุณ

Lead Scoring

อ่านบทความเพิ่มเติม : 

79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้

300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024

100 METRICS ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับ TECH STARTUP BUSINESS

100 คำศัพท์ สำหรับงาน CRM ที่คุณควรรู้

50 Metrics ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล

BEST SALES STRATEGIES, PLANS, & INITIATIVES FOR SUCCESS

อ่าน E-Book เพิ่มเติม : DIGITAL MARKETING TRENDS IN 2024 : มัดรวมเทรนด์การตลาดมาแรงในปี 2024 ที่คุณไม่ควรพลาด

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast