<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

100 คำศัพท์ สำหรับงาน CRM ที่คุณควรรู้ 2/2

Audio Version
100 คำศัพท์ สำหรับงาน CRM ที่คุณควรรู้ 2/2
19:17

มาอัปเดต 100 คำศัพท์ CRM ที่นักการตลาดควรรู้ เราได้รวบรวมคำศัพท์สำคัญโดยจำแนกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่จะมีหมวดหมู่อะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

100 คำศัพท์ CRM ที่นักการตลาดควรรู้ (ต่อ)

หมวดหมู่: ความเข้าใจในลูกค้า (Customer Insights)

 1. ข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ (Survey-Derived Insights) - ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลสำรวจที่ลูกค้าเข้าร่วมตอบ ตัวอย่าง: การใช้ผลการสำรวจเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการหลังการขาย

 2. การติดตามและวิเคราะห์รายการบันทึกผู้ใช้ (User Log Analytics) - การใช้ข้อมูลจากรายการบันทึกของผู้ใช้เพื่อวิเคราะห์และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบล็อกเพื่อค้นหาแพทเทิร์นการใช้งานที่ต้องปรับปรุง

 3. การเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (Benchmarking Against Industry Standards) - การวิเคราะห์ความสำเร็จขององค์กรโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐานของอุตสาหกรรม ตัวอย่าง: การใช้ข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับการบริการลูกค้า

หมวดหมู่: การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

 1. การปรับปรุงประสบการณ์ข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Experience Optimization) - การออกแบบและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้สอดคล้องกันทุกช่องทางการติดต่อ ตัวอย่าง: แบรนด์ที่มีแอพมือถือ, เว็บไซต์, และโซเชียลมีเดียที่มีประสบการณ์การใช้งานเหมือนกันเพื่อความสะดวกของลูกค้า

 2. การมีส่วนร่วมผ่านเนื้อหาวิดีโอ (Video Content Engagement) - การใช้วิดีโอเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับลูกค้า ตัวอย่าง: การสร้างวิดีโอสอนการใช้งานสินค้าที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจ

 3. กิจกรรมการเปิดตัวสินค้า (Product Launch Events) - การจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับตลาด, โดยมีการดึงดูดลูกค้าผ่านการมีส่วนร่วมแบบโต้ตอบ ตัวอย่าง: การเชิญลูกค้าและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวที่มีการทดลองผลิตภัณฑ์และการสาธิต

หมวดหมู่: ความเข้าใจในลูกค้า (Customer Insights)

 1. การทดสอบ A/B (A/B Testing) - กระบวนการทดสอบสองหรือหลายเวอร์ชั่นของหน้าเว็บหรือแคมเปญเพื่อค้นหาว่าเวอร์ชั่นใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด ตัวอย่าง: ทดสอบสองเวอร์ชั่นของอีเมลโปรโมชั่นเพื่อดูว่าแบบไหนได้ผลตอบรับดีกว่า

 2. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Customer Cohort Analysis) - การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมคล้ายกันเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางการซื้อและการรักษาลูกค้า ตัวอย่าง: การติดตามกลุ่มลูกค้าที่สมัครใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันและวิเคราะห์พฤติกรรมการต่ออายุ

 3. การศึกษากลุ่มเป้าหมาย (Target Audience Research) - การวิเคราะห์และระบุลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทต้องการเข้าถึง ตัวอย่าง: การวิจัยเพื่อเข้าใจความต้องการของวัยรุ่นยุคใหม่เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี 

  New call-to-action

หมวดหมู่: การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

 1. การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) - การสนทนาที่มีการให้และรับซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทและลูกค้า เป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ตัวอย่าง: การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับข้อมูลกลับจากแบรนด์

 2. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Surveys) - การใช้แบบสำรวจเพื่อวัดและเข้าใจความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวอย่าง: การส่งแบบสำรวจออนไลน์หลังการซื้อเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า

 3. การทำแบรนด์ร่วม (Co-branding Initiatives) - กิจกรรมการร่วมมือระหว่างสองแบรนด์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง: แบรนด์เครื่องดื่มและแบรนด์สนีกเกอร์ร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีองค์ประกอบจากทั้งสองแบรนด์

หมวดหมู่: ความเข้าใจในลูกค้า (Customer Insights)

 1. การวิเคราะห์อัตราการแปลง (Conversion Rate Analysis) - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาอัตราที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผู้บริโภคเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้าหรือผู้ซื้อ ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูลจากแคมเปญโฆษณาเพื่อประเมินความสำเร็จในการเพิ่มยอดขาย

 2. การติดตามเส้นทางลูกค้าดิจิทัล (Digital Customer Journey Tracking) - การใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามและวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้าในสภาพแวดล้อมออนไลน์ ตัวอย่าง: การใช้ Google Analytics เพื่อติดตามการเข้าชมและการโต้ตอบบนเว็บไซต์

 3. การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ (User Behavior Understanding) - การศึกษาและวิเคราะห์การกระทำและการตัดสินใจของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูลการคลิกและการเรียกดูเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ

หมวดหมู่: การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

 1. การสร้างชุมชน (Community Building) - กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างและการรักษากลุ่มลูกค้าที่มีการมีส่วนร่วมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตัวอย่าง: การสร้างฟอรัมออนไลน์สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคและความคิดเห็น

 2. การตอบกลับอัตโนมัติ (Automated Responses) - การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้คำตอบหรือข้อมูลกับลูกค้าทันทีเมื่อมีการติดต่อมายังแบรนด์ ตัวอย่าง: การตั้งค่าบอทในเว็บไซต์เพื่อตอบคำถามพื้นฐานของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

 3. การสร้างประสบการณ์แบบเป็นส่วนตัว (Personalized Experiences) - การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการและความชอบของแต่ละบุคคล ตัวอย่าง: การแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับประวัติการซื้อของลูกค้า

How to Imporve Customer Experience

หมวดหมู่: ความเข้าใจในลูกค้า (Customer Insights)

 1. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) - การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มในพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า ตัวอย่าง: การใช้ข้อมูลการขายเพื่อระบุสินค้าที่นิยมในแต่ละฤดูกาล

 2. การศึกษาส่วนตัวของผู้บริโภค (Consumer Persona Studies) - การสร้างโปรไฟล์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มลูกค้าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยตลาด ตัวอย่าง: การพัฒนาบุคลิกของลูกค้าที่แสดงลักษณะเฉพาะเพื่อใช้ในการออกแบบแคมเปญการตลาด

 3. การวิเคราะห์ฟีดแบ็คจากลูกค้า (Customer Feedback Analysis) - การวิเคราะห์ข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จากลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวอย่าง: การใช้ผลตอบรับจากการสำรวจหลังการใช้งานเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

หมวดหมู่: การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

 1. การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ (Real-Time Engagement) - การโต้ตอบกับลูกค้าในขณะที่เกิดการติดต่อเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ทันท่วงทีและเป็นส่วนตัว ตัวอย่าง: การใช้แชทสดบนเว็บไซต์เพื่อตอบคำถามของลูกค้าทันทีที่พวกเขามีคำถาม

 2. การสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม (Engagement Through Events) - การจัดงานหรือกิจกรรมที่ชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและสนุกสนานกับแบรนด์ ตัวอย่าง: การจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีกิจกรรมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และการแข่งขัน

 3. การเพิ่มมูลค่าเชิงปฏิสัมพันธ์ (Value-Added Interactions) - การให้ข้อมูลหรือบริการเพิ่มเติมที่สร้างมูลค่าให้กับประสบการณ์ของลูกค้า ตัวอย่าง: การให้คำแนะนำเชิงลึกและเคล็ดลับผ่านนิตยสารออนไลน์ของแบรนด์

หมวดหมู่: ความเข้าใจในลูกค้า (Customer Insights)

 1. การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ (Online Interaction Analysis) - การวิเคราะห์ข้อมูลจากการโต้ตอบออนไลน์ของลูกค้าเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและปรับปรุงการตลาด ตัวอย่าง: การติดตามและวิเคราะห์ความคิดเห็นและการแชร์บนโซเชียลมีเดีย

 2. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า (Customer Change Monitoring) - การติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้าเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่าง: การใช้ข้อมูลประจำปีเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อและการปรับตัวของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์

 3. การวิเคราะห์สัญญาณจากข้อมูล (Data Signal Analysis) - การแปลข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อระบุสัญญาณหรือข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่าง: การใช้ขั้นตอนการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจจับแพทเทิร์นในข้อมูลการซื้อ

หมวดหมู่: การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

 1. การสนับสนุนลูกค้าแบบออกเสียง (Voice Customer Support) - การให้บริการสนับสนุนลูกค้าผ่านช่องทางเสียง เช่น โทรศัพท์หรือระบบออกเสียงอัตโนมัติ ตัวอย่าง: การใช้ IVR (Interactive Voice Response) ในการตอบคำถามหรือแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

 2. โปรแกรมส่งเสริมการขายแบบส่วนตัว (Personalized Promotional Programs) - โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงลูกค้าโดยเฉพาะ, โดยคำนึงถึงความสนใจและประวัติการซื้อของพวกเขา ตัวอย่าง: การส่งคูปองส่วนลดพิเศษถึงลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าในหมวดหมู่เดียวกัน

 3. การมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมเสมือนจริง (Virtual Event Engagement) - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกิจกรรมเสมือนจริงที่ช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมโดยไม่ต้องเดินทางมาร่วมที่เหตุการณ์จริง ตัวอย่าง: การจัดเว็บินาร์หรืองานนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง

หมวดหมู่: ความเข้าใจในลูกค้า (Customer Insights)

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคม (Social Media Data Analysis) - การใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม, ความคิดเห็น, และการมีส่วนร่วมของลูกค้า ตัวอย่าง: การติดตามและวิเคราะห์ความคิดเห็นและการชื่นชอบบนโพสต์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด

 2. การสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานระยะไกล (Remote Work Behavior Survey and Analysis) - การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าที่ทำงานจากที่บ้านเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานระยะไกล ตัวอย่าง: การเก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์เพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ในการทำงานจากที่บ้าน

 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Behavior Analysis) - การติดตามและวิเคราะห์การติดต่อของลูกค้าผ่านหลายแพลตฟอร์มเพื่อระบุลักษณะการใช้งานและปรับปรุงการบริการ ตัวอย่าง: การใช้ข้อมูลจากมือถือและเดสก์ท็อปเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ไม่สะดุด

หมวดหมู่: การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

 1. การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบ (Interactive Product Demos) - การใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเสนอการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสนใจ ตัวอย่าง: การใช้ VR หรือ AR เพื่อแสดงการใช้งานสินค้าในสถานการณ์จริง

 2. การตอบสนองต่อคำติชม (Responsive Feedback Handling) - กระบวนการที่องค์กรรับฟังและตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรมและให้ผลลัพธ์ที่ลูกค้าสามารถเห็นได้ ตัวอย่าง: การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการตามข้อเสนอแนะจากลูกค้าและการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำ

 3. การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า (Retaining Old Customers) - กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ผ่านการมีส่วนร่วมและข้อเสนอที่ดึงดูดใจ ตัวอย่าง: โปรแกรมสมาชิกพิเศษที่มอบสิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้าเก่า

22 Examples of Customer Retention Strategies That Work

หมวดหมู่: ความเข้าใจในลูกค้า (Customer Insights)

 1. การวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database Analysis) - การใช้ข้อมูลที่สะสมจากฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์การตลาด ตัวอย่าง: การแยกประเภทลูกค้าตามรูปแบบการซื้อเพื่อเสนอข้อเสนอที่เหมาะสม

 2. การติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ (Product Usage Tracking) - การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อระบุคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมและต้องการการปรับปรุง ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้แอพเพื่อดูฟังก์ชันไหนที่ผู้ใช้ใช้บ่อยที่สุด

 3. การทดสอบความต้องการของตลาด (Market Need Testing) - การใช้การทดสอบและการวิจัยเพื่อประเมินความสนใจและความต้องการต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตัวอย่าง: การใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความตอบรับของผลิตภัณฑ์ใหม่

หมวดหมู่: การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

 1. การมีส่วนร่วมผ่านการเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย (Engagement through Simplified Learning) - การใช้เนื้อหาการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ลูกค้าเข้าใจและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ง่ายขึ้น ตัวอย่าง: การสร้างวิดีโอแนะนำการใช้งานสินค้าที่ช่วยให้ลูกค้าเรียนรู้การใช้งานโดยไม่ต้องอ่านคู่มือ

 2. การใช้โทนเสียงที่ไม่เป็นทางการ (Informal Tone of Communication) - การใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการและเป็นมิตรในการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและสบายใจ ตัวอย่าง: การสื่อสารกับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียด้วยการใช้สำนวนที่ตลกและเป็นกันเอง

 3. การมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรมรางวัล (Engagement through Rewards Programs) - การใช้โปรแกรมสะสมคะแนนหรือรางวัลเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและทำธุรกรรมซ้ำ ตัวอย่าง: โปรแกรมสะสมคะแนนที่ลูกค้าสามารถแลกคะแนนเป็นส่วนลดหรือของรางวัล

หมวดหมู่: ความเข้าใจในลูกค้า (Customer Insights)

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาจริง (Real-Time Data Analytics) - การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าในขณะที่ข้อมูลนั้นเกิดขึ้น ตัวอย่าง: การใช้เครื่องมือวิเคราะห์บนเว็บไซต์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมการเรียกดูของผู้ใช้แบบเรียลไทม์

 2. การศึกษาการใช้งานมือถือ (Mobile Usage Studies) - การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชันและเว็บไซต์บนมือถือเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่าง: การติดตามและวิเคราะห์การใช้งานแอพพลิเคชันสำหรับซื้อสินค้าเพื่อปรับปรุงการออกแบบ UI/UX

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อผ่านหลายช่องทาง (Omnichannel Purchase Data Analysis) - การวิเคราะห์ข้อมูลจากการซื้อของลูกค้าที่เกิดขึ้นทั้งในร้านค้า, ออนไลน์, และผ่านมือถือเพื่อระบุประสบการณ์การซื้อที่เหมาะสม ตัวอย่าง: การวิเคราะห์การซื้อของลูกค้าเพื่อดูว่าช่องทางใดนำมาซึ่งยอดขายสูงสุดและการซื้อซ้ำ

หมวดหมู่: การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

 1. การใช้เกมมิฟิเคชัน (Gamification) - การใช้เทคนิคเกมในการมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่ในการเล่นเกมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานการณ์ธุรกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและกระตุ้นการมีส่วนร่วม ตัวอย่าง: การให้คะแนนและรางวัลแก่ลูกค้าที่ทำการซื้อบ่อยครั้งหรือการใช้ผลิตภัณฑ์

 2. การสร้างแบรนด์ผ่านการมีส่วนร่วม (Engagement-driven Branding) - การใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ตัวอย่าง: การสร้างเนื้อหาที่ลูกค้าสามารถโต้ตอบได้เพื่อส่งเสริมค่านิยมและเอกลักษณ์ของแบรนด์

 3. การมีส่วนร่วมแบบผสมผสาน (Blended Engagement) - การรวมการมีส่วนร่วมแบบดิจิทัลและแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบและต่อเนื่อง ตัวอย่าง: การเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ในร้านค้ากับแอปพลิเคชั่นโมบายล์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ลูกค้า

หมวดหมู่: ความเข้าใจในลูกค้า (Customer Insights)

 1. การตรวจสอบการตอบสนองทางอารมณ์ (Emotional Response Monitoring) - การวิเคราะห์การตอบสนองทางอารมณ์ของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการเพื่อปรับปรุงการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง: การใช้เทคโนโลยีวัดการตอบสนองทางจิตวิทยาเพื่อเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า

 2. การทำนายการซื้อซ้ำ (Predictive Re-purchase Analysis) - การใช้ข้อมูลประวัติการซื้อเพื่อทำนายความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือบริการเดียวกันอีก ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อในอดีตเพื่อวางแผนแคมเปญส่งเสริมการขาย

 3. การวิเคราะห์ลูกค้าตามเหตุการณ์ (Event-based Customer Analysis) - การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าตามเหตุการณ์เฉพาะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ตัวอย่าง: การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าระหว่างเทศกาลหรือเหตุการณ์สำคัญ

การสำรวจและใช้งานคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเติบโตในตลาดได้อย่างยั่งยืน.

New call-to-action

 

79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้

300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024

100 Metric ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับ Tech Startup business 

50 Metric ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล

100 เมตริก (Metric) ตัวชี้วัด (Indicator) ในการบริหารความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)

คำศัพท์คำที่  1-50 50-100 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast