<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Digital Blog listing page

Author: OURGREENFISH TEAM

16/ 07/ 2024

HubSpot Free CRM กับการจัดการแคมเปญอีเมล เพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ

ในยุคดิจิทัลที่การสื่อสารกลายเป็นศูนย์กลางของการตลาด, การจัดการแคมเปญอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการดึงดูดความสนใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมจากลูกค้า...

Continue reading
15/ 07/ 2024

การใช้ระบบ CRM ในการจัดการลูกค้าหลังการขาย

        ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังการขายกลายเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาว...

Continue reading
12/ 07/ 2024

YouTube Marketing : เตรียมรับมือเทรนด์ Long-form และ Real Content

ในยุคที่ดิจิทัลคอนเทนต์เฟื่องฟู YouTube ยังคงเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่ครองใจผู้ชมทั่วโลก แต่ภูมิทัศน์ของ YouTube Marketing กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...

Continue reading
12/ 07/ 2024

การช้อปปิ้งผ่านมือถือ : พฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ในครึ่งปีหลัง 2024

พฤติกรรมผู้บริโภค ในยุคที่สมาร์ตโฟนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การช้อปปิ้งผ่านมือถือ (Mobile Shopping) ก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากความสะดวกสบาย...

Continue reading
12/ 07/ 2024

HubSpot Free CRM กับตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

การบริหารจัดการลูกค้าอย่างมืออาชีพนั้นเป็นหัวใจหลักของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ HubSpot Free CRM...

Continue reading
11/ 07/ 2024

เทคโนโลยีสำหรับการทำงานระยะไกล เครื่องมือเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ในยุคที่การทำงานระยะไกลกลายเป็นความปกติใหม่ เทคโนโลยีสำหรับการทำงานระยะไกล...

Continue reading
11/ 07/ 2024

กลยุทธ์การบริการหลังการขายที่ได้ผล : ความลับในการรักษาลูกค้าเก่า

ในโลกธุรกิจที่การแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน การรักษาลูกค้าเก่าไว้ มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการหาลูกค้าใหม่...

Continue reading
09/ 07/ 2024

ความปลอดภัยไซเบอร์ : กลยุทธ์ในการป้องกันข้อมูลและระบบ

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกองค์กร ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องให้ความใส่ใจ...

Continue reading
09/ 07/ 2024

แนวทางบูรณาการ HubSpot Free CRM เข้ากับระบบการทำงานของธุรกิจขนาดกลาง

การบูรณาการระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจขนาดกลางนั้นเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ,...

Continue reading
08/ 07/ 2024

แนวโน้มและการประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจสุขภาพ

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ ธุรกิจสุขภาพก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน...

Continue reading
08/ 07/ 2024

ทะยานสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีในการบริการหลังการขาย

           ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ การบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า...

Continue reading
06/ 07/ 2024

10 Lead Generation Metrics : การเพิ่มศักยภาพในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย

ในยุคดิจิทัล การสร้างลูกค้าเป้าหมาย (Lead Generation) เป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับการเติบโตทางธุรกิจ...

Continue reading
05/ 07/ 2024

ความสำคัญของการเชื่อมต่อเครื่องมือการตลาดกับ HubSpot Free CRM

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันในตลาดสูง การเชื่อมต่อเครื่องมือทางการตลาดกับระบบ CRM เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะการใช้ HubSpot Free CRM...

Continue reading
04/ 07/ 2024

แม่นยำด้วยข้อมูล: การใช้ Big Data เพื่อเพิ่มยอดขายใน E-commerce

           ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูล คือ ทรัพยากรสำคัญ การใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจ E-commerce...

Continue reading
03/ 07/ 2024

Storytelling ในการขาย ใช้เรื่องราวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปิดการขาย

Storytelling ในการขายสำคัญกว่าที่คิด ในโลกของการขายที่มีการแข่งขันสูง การสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ...

Continue reading
02/ 07/ 2024

HubSpot Free CRM หลักการสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสำหรับ SMEs

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลคือพลัง การใช้เครื่องมือ CRM (Customer Relationship Management) ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

Continue reading
01/ 07/ 2024

การใช้เครื่องมือ CRM เพื่อสนับสนุนกระบวนการขาย

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้น การนำเทคโนโลยีอย่าง CRM มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขายจึงเป็นสิ่งจำเป็น...

Continue reading
01/ 07/ 2024

การปฏิวัติการขาย B2B ยุคใหม่แห่งการเชื่อมต่อดิจิทัล

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของธุรกิจ การขาย B2B (Business-to-Business) ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น การปฏิวัติครั้งนี้กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆ...

Continue reading
29/ 06/ 2024

20 E-mail Marketing Metrics ที่คุณควรติดตาม

E-mail Marketing ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของนักการตลาดดิจิทัล การวัดผลอย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่งสำคัญ...

Continue reading
27/ 06/ 2024

วิเคราะห์ธุรกิจที่มัดใจลูกค้าด้วย Customer Value

ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer Value) ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและอยู่รอดได้ในระยะยาว...

Continue reading
27/ 06/ 2024

ไม่ควรพลาด! กลยุทธ์การจัดการธุรกิจสำหรับ SMEs ยุคใหม่

ในยุคที่เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...

Continue reading
26/ 06/ 2024

ธุรกิจสายสุขภาพควรสร้าง Customer Value แบบไหนที่ผู้บริโภคต้องการ

ในปี 2024 ที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ธุรกิจสายสุขภาพจึงควรปรับตัวให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป...

Continue reading
26/ 06/ 2024

ยุคใหม่ของธุรกิจสุขภาพ: ปฏิวัติการจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของธุรกิจ รวมถึงธุรกิจสุขภาพ...

Continue reading
25/ 06/ 2024

ออกแบบ Customer Journeyในส่วนงานบริการด้วย HubSpot CRM Free

ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจต่างๆต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือด การมีเครื่องมือที่ช่วยจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง...

Continue reading
24/ 06/ 2024

พลิกโฉม! SMEs: กลยุทธ์แห่งนวัตกรรมที่ไม่อาจมองข้าม

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น SMEs จำเป็นต้องนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ...

Continue reading
22/ 06/ 2024

15 Website Metrics ติดตามการเติบโตของเว็บไซต์คุณในปี 2024

Website Metrics หรือตัวชี้วัดของเว็บไซต์ คือชุดของข้อมูลเชิงปริมาณที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสำเร็จของเว็บไซต์ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่จำนวนผู้เข้าชม...

Continue reading
21/ 06/ 2024

สานสัมพันธ์ที่ดีด้วย Loyalty Program ตัวช่วยสำคัญของ E-Commerce

ในโลกของธุรกิจ E-Commerce ที่มีการแข่งขันสูงอย่างทุกวันนี้...

Continue reading
21/ 06/ 2024

ปรับปรุงการบริการลูกค้าด้วย HubSpot CRM Free คำแนะนำจากผู้ใช้งานจริง

การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมคือหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และในยุคดิจิทัลนี้ HubSpot CRM Free เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการช่วยให้บริษัทต่างๆ...

Continue reading
20/ 06/ 2024

ประโยชน์ของการทำ Inbound Marketing และธุรกิจแบบไหนที่ควรทำ

การตลาดแบบดึงดูด Inbound Marketing เป็นการตลาดรูปแบบใหม่ที่เข้ามาตอบโจทย์กับวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เป็นการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง...

Continue reading
20/ 06/ 2024

กลยุทธ์สรรหาและรักษาทีมงานในฝันสำหรับ Startup ของคุณ

การสร้างทีมงานในฝันสำหรับ Startup เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้ ในบทความนี้...

Continue reading
1 2 3 4 5
... 6
No Comments

OGF Podcast